« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Rozpočtové opatření č. 7/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 7 _21.pdf
Obec Lhota
<br> KEO-W 1.11.3501 Uc06x
<br> Rozpočtové opatření č.7 I 2021
<br> zpracováno: 10.12.2021 strana: 1
<br> PRUMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 1211 000 2 940 000,00 350 000,00 3 290 000,00 Daň z přidané hodnoty 2) 000000000 0000 0000 1381 000 90 000,00 2 000,00 92 000,00 Daň z hazardních her Paragraf 0000 celkem: 3 030 000,00 352 000,00 3 382 000,00 * 3) 000000000 0000 3639 3111 000 7 000,00 19 400.00 26 400,00 Příjmy z prodeje pozemků Paragraf 3639 celkem: 7 000,00 19 400,00 26 400,00 Komunální služby a územní rozvoj jlnde nezal' * Org: 0000 celkem: 3 037 000,00 371 400,00 3 408 400,00 4) 000000000 1116 3115 2324 000 230 000,00 35 000,00 265 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Paragraf 3115 celkem: 230 000,00 35 000,00 265 000,00 Ostatnl zaležitostl předškolyzdělávánl * Org: 1116 celkem: 230 000,00 35 000,00 265 000,00 PŘÍJMY celkem 3 267 000,00 406 400,00 3 673 400,00 VYDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 2212 6121 000 10 673 206,00 -2 000 000,00 8 673 206,00 Budovy,XXXX a stavby Paragraf XXXX celkem: XX XXX XXX,XX -2 000 000,00 8 673 205,00 Silnice * 6) 000000000 0000 2219 5169 000 97 000.00 68 000.00 165 000,00 Nákup ostatnich služeb Paragraf 2219 celkem: 97 000,00 68 000,00 165 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací * 7) 000017058 0000 3636 6121 000 0.00 2 000 000,00 2 000 000,00 Budovy,XXXX a stavby Paragraf XXXX celkem: X,XX X XXX 000,00 2 000 000,00 Územní rozvoj * 8) 000000000 0000 6114 5137 000 5 000,00 -5 000,00 0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9) 000000000 0000 6114 5175 000 0,00 1 023.00 1 023.00 Pohoštění 10) 000098071 0000 6114 5021 000 0,00 14 216.00 14 216,00 Ostatní osobni výdaje 11) 000098071 0000 6114 5137 000 0.00 4 035,35 4 035,35 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12) 000098071 0000 6114 5139 000 19 000,00 -18 840.00 160.00 Nákup materiálu jinde nezařazený 13) 000098071 0000 6114 5175 000 2 000,00 -1 090,00 910...

Načteno

edesky.cz/d/5066470

Meta

Prodej   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz