« Najít podobné dokumenty

Obec Černovice (Blansko) - Oznameni_o_zverejneni_rozpoctovych_dokumentu.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černovice (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu svazku obcí 2016.pdf
Návrh závěrečného účtu svazku obcí
<br> Svazek obcí „Kunštátsko-Lysicko" za rok 2016
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
<br> Rozpočet sdružení K-L na rok 2016 byl schválen valnou hromadou dne 15.12.2015 jako vyrovnaný ve výši 52 tis.Kč.Během roku byl upraven jedním rozpočtovým opatřením /RO 1/2016 schváleno 12.04.2016/
<br> Skutečné příjmy činily 50.658,88 Kč.Skutečné výdaje dosáhly částky 1835833 Kč.K 31.12.2016 Sdružení „|<—L" vykazovalo zůstatek na účtu ve výši 248.687,91 Kč.Stav závazků k 31.12.2016 0 Kč
<br> Stav pohledávek k 31.12.2016 0 Kč
<br> V roce 2016 Svazek obcí Kunštátsko-Lysicko nemělo žádný úvěr ani půjčku <.>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů jsou v příloze tohoto závěrečného účtu <.>
<br> Hospodaření s majetkem
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek 180.000 Kč Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 772.413 Kč Samostatné hmotné movité věci /soubory movitých věcí 1202740 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2.550.559 Kč Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 130.084 Kč
<br> Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
<br> - Ke stavbám 151.064 Kč - K samost.hmot.mov.vécem /souborům hmot.mov.v.93.556 Kč - K drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2550559 Kč
<br> Vyúčtovánífinančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO,a vnitřní převody Vyúčtování finančních vztahů ke st.rozpočtu,st.fondům & národnímu fondu
<br> V roce 2016 nezískána žádná dotace <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v roce 2016
<br> Přezkoumání hospodaření provedli pracovnici odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve dnech 24.10.2016 /dí|čí přezkoumání/ a 22.3.2017 <.>
<br> Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 dobrovolného svazku obcí
<br> Svazku obcí Ku nštátsko—Lysicko,okr.Blansko,je přílohou k závěrečnému účtu za rok 2016 <.>
<br> i
<br> /.l L :7085973 i.3
<br> s? „ES as
<br> a g
<br> 0106 679 72
<br> !
<br> if iVIVDr.XXXXXX XXXXXX
<br> Předseda svazku obcí Kunštátsko-Lysicko
<br> Vyvěšeno: Sňa...
Oznameni_o_zverejneni_rozpoctovych_dokumentu.pdf
Svazek obcí Ku nštátsko — Lysicko,se sídlem svazku Městský úřad Kunštát,nám.Krále Jiřího 106,679 72 Kunštát
<br> IČO: 70859736
<br> Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
<br> Schválený rozpočet na rok 2017,schválený závěrečný účet pro rok 2016,schválený rozpočtový výhled rok 2017-2020,schválená rozpočtová opatření pro rok 2017 jsou v plném rozsahu zveřejněny na webových stránkách města Kunštát — www.kunstateu,sekce Důležité odkazy — Svazek obcí Kunštátsko — Lysicko <.>
<br> Do listinné podoby těchto dokumentů je možno nahlédnout na Městském úřadě v Kunštátě,nám.Krále Jiřího 106,679 72 Kunštát,finanční odbor,1.patro,dveře č.212,v úředních hodinách: Po 7.00 — 17.00,Út 7.00 — 15.00,St 7.00 — 17.00,Čt 7.00 — 15.00,Pá 7.00 — 15.00 hod <.>,paní XXXXXXXX XXXXXX <.>
<br> SVAZEK OBCI KUNŠTÁTSKO - LYSICKO Městský úřad Kunštát nám.Krále Jiřího 106,679 72
<br> MVDr.XXXXXX XXXXXX IČ: XXXXXXXX
<br> Předseda svazku obcí Kunštátsko — Lysicko

Načteno

edesky.cz/d/5065118

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Černovice (Blansko)
27. 09. 2022
24. 09. 2022
21. 09. 2022
20. 09. 2022
20. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Černovice (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz