« Najít podobné dokumenty

Obec Černovice (Blansko) - Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Sdružení obcí pro realizaci plynofikace Halasovo…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černovice (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet na rok 2017 a Schválený závěrečný účet Sdružení obcí za rok 2016
Sdružení obcí pro realizaci plynofikace Halasovo Kunštátsko se sídlem Hodonín 25 <.>
<br> Členové sdružení: pět obcí- Hodonín,Tasovice,Černovice,Brumov,Osiky
<br> Schválený rozpočet na rok 2017
<br> Rozpočtové příjmy
<br> paragraf položka 3633 2132 Příjmy z nájmu plynovodu 424200 Financování 8115 13000 Celkem 437200 Rozpočtové výdaje paragraf položka 3633 5021 Ostatní osobní výdaje 23600 3633 5139 Kancelářské potřeby 1000 3633 5161 Služby pošt 500 3633 5163 Služby peněžních ústavů 2000 3633 5164 Nájemné 2000 3633 5166 Právní služby 10000 3633 5168 Zpracování XXX a siužby XXXX XXXX XXXX Ostatní služby XXXXXX XXXX XXXX Pohoštění 4000 3633 5901 Rezerva 30500 Celkem 437200
<br> Rozpočet ie schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové na paragraf; Je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách obce Černovice <.>
<br> V elektronické podobě je zveřejněn po určenou dobu zákonem také na stránkách
<br> jednotlivých členských obcí <.>
<br> Vyvěšeno: 23 „; 207?-
<br> Sejmuto:
<br> 414 dxf/M j ! it?-I'? “* 5213 ni.- Š ůišůš 03212: hňťlšai': 34113? “Vši-„31 ŠM Míši Hššf „Říši Jie-:? Ci “111233 1313133 „Ú
<br> mais-.»? “& &&? iošm
<br> Sdílžiííí obcí mo ealízaei plynotílc „.c-e Halasovo Kunšásgo se sídlem *= it;-danno
<br> EC“ 69724003
<br> Set-Lyž.!ený záv'--ečn“f účet Sdružení chci pro reaii; ei :uřnoňiagez Halas-„vo.Íznštátsnzn _- _- =- 1311“ za 10 AUI“
<br> (podle 5 17 z' :onač 250/2000 Sb.or roznoětovýcupravidlech územních ro zep č 13.ve znění
<br> „.n nan; ;“.-._— <.>
<br> vn.ťiuuigiuuj
<br> 1) Udaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016
<br> Název Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Příjmy z úroků 100;— l00;-- 104,77 Příspěvky od obci 40 000,-- 40 000,-— 40 000,—- Nájem plynovodu 423 700,-- 423 700,-- 423 668,-- Celkem příjmy 463 Still," 463 800,—- 4163 772,77 Ostosobvýdaje 23 600,-— 23 600,—- 23 600,-- Služpeněžústavů 2 000,—— 2 000,—- 2 094,-- Nájcmné 2 000,-- 2 000,—— 2 000,-- Zpracování dat 9 600,-- 9 600,-— 9 456,15 Ost službv.355 600,-—...
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
Sdružení obcí pro realizaci plynofikace Halasovo Kunštátsko
<br> se sídlem Hodonín 25,679 71 Lysice
<br> |Č:69724008
<br> Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
<br> Schválený rozpočtový výhled — střednědobý výhled rozpočtu
<br> :
<br> Schválený závěrečny účet za rok 2016
<br> Schválený rozpočet na rok 2017
<br> jsou v plném rozsahu zveřejněny na webových stránkách obce Černovice,kde
<br> má sdružení své stránky <.>
<br> Do listinné podoby těchto dokumentů je možno nahlédnout na Obecním úřadě v Hodoníně,kde má sdružení sídlo <.>
<br> Vai/agens: ŽZ 6: 7m,Sajmučo :
<br> XXXXXXXX XXX
<br> předseda sdružení
<br> 'ŠÉÍÉFÚ.„ggg—(Š' [t.-,:;
<br> \ u: č.::
<br> 1 „„ „ _g *ÍÉLŘĚQÍÉ FSE „=“-"fas Ú
<br>.= *EA- "- naša-(la
<br> m1.ke <.>
<br> mafia; “*PCFN tsi/“ “€*“ “*="
<br> * řad-553: Č.35

Načteno

edesky.cz/d/5065117

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Černovice (Blansko)
27. 09. 2022
24. 09. 2022
21. 09. 2022
20. 09. 2022
20. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Černovice (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz