« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Nařízení Státní veterinární správy k ohnisku HPAI v k.ú. České Budějovice 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sčítací arch [0,03 MB]
Příloha č.7c 2 (celkem 4)
<br> SČÍTACÍ LIST - DRŮBEŽE A JINÝCH PTÁKŮ V DROBNOCHOVU
<br> Pracovník provádějící sčítání:
Datum:
Číslo protokolu:
<br> Obec:
*Část obce:
KÚ:
<br> *Je v ochranném pásmu *Je v pásmu dozoru
<br> Okres:
Kraj:
<br> Majitel (jméno a příjmení):
číslo OP:
<br> Číslo hospodářství z ústřední evidence zvířat (pokud je přiděleno): CZ
<br> *Produkty určeny pouze pro vlastní spotřebu *Produkty určeny i pro prodej
<br> Adresa majitele (ulice,č.p <.>,PSČ):
Telefon:
<br>
* NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE
<br> Druh
Počty
ptáků
(ks)
° Cena
za kus
(Kč)
Cena
celkem
(Kč)
Počty
zlikvid <.>
vajec (ks)
° Cena
za kus
(Kč)
Cena
celkem
(Kč)
<br> Kur domácí - nosnice 1)
<br> 120,-
<br>
2,50
<br>
Kur domácí - kuřice 6- 20 týdnů 2)
<br> 100,-
<br>
<br>
<br> Kur domácí - kuřice do 6 týdnů 3)
<br> 50,-
<br>
<br>
<br> Kur domácí - výkrm
<br> 50,-
<br>
<br>
<br> Kur domácí - kohouti RCH 4)
<br> 320,-
<br>
<br>
<br> Kur domácí - slepice RCH 4)
<br> 250,-
<br>
10,-
<br>
Kur domácí - odchov pro RCH 4)
<br> 170,-
<br>
<br>
<br> Kachny - odchov pro RCH 4) + výkrm
<br> 300,-
<br>
<br>
<br> Kachny - RCH 4)
<br> 500,-
<br>
20,-
<br>
Husy - odchov pro RCH 4) + výkrm
<br> 600,-
<br>
<br>
<br> Husy - RCH 4)
<br> 1200,-
<br>
50,-
<br>
Krůty - odchov pro RCH 4) + výkrm
<br> 700,-
<br>
<br>
<br> Krůty - RCH 4)
<br> 1100,-
<br>
50,-
<br>
Perličky
<br> 350,-
<br>
10,-
<br>
Bažanti
<br> 250,-
<br>
10,-
<br>
Pštrosi - chovné kusy-14 měsíců a výše 5)
<br> 14 000,-
<br>
400,-
<br>
Pštrosi - na výkrm - 6 měsíců a výše 6)
<br> 8 000,-
<br>
<br>
<br> Pštrosi - na výkrm do 6 měsíců 6)
<br> 4 000,-
<br>
<br>
<br> Holubi - odchov + výkrm
<br> 200,-
<br>
<br>
<br> Holubi označení kroužkem 7)
<br> 300,-
<br>
10,-
<br>
Dravci
<br>
<br>
<br>
<br> Exoti
<br>
<br>
<br>
<br> Celkem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
--------------------------------- --------------------------
Podpis pracovníka provádějícího sčítání Podpis majitele
<br> ° orientační ocenění ceny dle MZe pro účely stanovení odhadu nákladů na úhradu ztrát dr...
Nařízení pro majitele drůbeže [0,65 MB]
str.1 z 8
<br> Č.j.SVS/2021/160637-C
<br>
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro
Jihočeský kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst.1 písm.c) a dále v souladu
<br> s § 54 odst.2 písm.a) a odst.3 zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení
<br> některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“),v platném znění,a nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých
<br> nákaz uvedených na seznamu,(dále jen „Nařízení Komise 2020/687“) nařizuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
<br>
<br> Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy
– vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú.622222 - České Budějovice 4 (okres České Budějovice)
<br>
<br> Čl.1
<br>
Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
<br>
1.Ochranným pásmem se stanovují:
<br> I.Celá následující katastrální území:
<br> 621919 České Budějovice 1; 621943 České Budějovice 2; 622052 České Budějovice 3; 622222
České Budějovice 4; 622281 České Budějovice 5; 622346 České Budějovice 6; 622486 České
Budějovice 7; 785679 Hlinsko u Vráta; 774731 Úsilné; 785687 Vráto; 648001 Hrdějovice
<br> II.Část následujícího katastrálního území:
<br> 622729 České Vrbné – severovýchodní část katastrálního území,přičemž hranici na jihozápadě
<br> tvoří od jihu katastrálního území ulice U Hvízdala a navazující místní pozemní komunikace
vedoucí severně podél rybníku Černiš a Blatec až na severní hranici katastrálního ú...
dl-3792142460678207006.pdf [0,56 MB]
POZOR NA PTAČÍ CHŘIPKU!
<br> informace pro chovatele
<br> Na všechny případné dotazy Vám odpovíme na každé KVS.www.svscr.cz
<br> Co je ptačí chřipka?
Ptačí chřipka neboli aviární influenza (AI),je nakažlivé virové onemocnění ptáků.Zdrojem onemocnění
jsou volně žijící vodní ptáci,kteří vylučují virus do vnějšího prostředí především trusem.Příznaky
onemocnění mohou být různé od snížení příjmu krmiva a vody,po průjmy,dýchací potíže a pokles
produkce vajec.Může dojít i k náhlým úhynům bez předchozích příznaků.Některé kmeny viru AI
mohou být za určitých podmínek přenosné i na člověka <.>
<br> Zdroj AI a její šíření
OO přímý kontakt drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem na zemi i na vodě
OO trusem kontaminované krmivo,voda,stelivo
OO pasivní přenos prostřednictvím hlodavců
OO zavlečení prostřednictvím pracovníků (oděv,obuv)
<br> Preventivní opatření
OO zamezení kontaktu drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem pomocí sítí a plotů
OO oddělený chov hrabavé a vodní drůbeže
OO umístění krmiva a vody pro drůbež uvnitř budovy nebo pod přístřešky
OO důsledná dezinfekce,dezinsekce a deratizace
OO použití bezpečného krmiva a steliva
OO použití vyhrazeného pracovního oděvu a obuvi

Načteno

edesky.cz/d/5060964


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz