« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Záměr pachtu vinice na Cecemíně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pachtu vinice 281221.pdf (PDF 162.47 kB)
OBEC DŘÍSY,Poštovní 12,277 14 Dřísy
Tel/fax: 326 971 107,e-mail: ou.drisy@seznam.cz
<br> ___________________________________________________________________________
<br>
Zastupitelstvo obce Dřísy má záměr propachtovat část obecního pozemku
<br> parc.č.1618 v k.ú.Dřísy – vinice na Cecemíně – díl ‚‚A‘‘
<br>
Doba trvání pachtu: od 1.2.2022 na dobu neurčitou
<br> Podmínky nájmu:
Výše nájmu: 300,- Kč ročně
Plocha musí být minimálně z 50 % užívána jako vinice.V případě nedodržení této podmínky
bude pozemek pachtýři odebrán <.>
Pozemek musí být řádně udržován <.>
Pachtýř je povinen udržovat pořádek na cestě před daným pozemkem a v jeho okolí <.>
Pozemky jsou součástí tzv.biokoridoru a je třeba zde dodržovat zvláštní režim s ohledem na
ochranu krajiny <.>
<br>
Zájemci o pacht se mohou přihlásit písemně do 31.1.2022 na adresu OÚ Dřísy,Poštovní 12 <,>
277 14 Dřísy nebo na email ou.drisy@seznam.cz
Žádosti projedná zastupitelstvo obce.Upřednostněni budou místní občané <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno: 28.12.2021
Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/5060711

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz