« Najít podobné dokumenty

Obec Oslavice - SVK Žďársko schválený rozpočet 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oslavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČ: 43383513
<br> Schválený rozpočet na rok 2022 valnou hromadou dne 16.12.2021
<br> v Kč Pv'imy: Pol.4121 Příjmy z příspěvků na obyvatele 8606500 POI.2141 Příjmy z úroků 14.XXX Pol.XXXX Převod z hospodářské činnosti do hlavní X 12034000 Pol.4221 Příspěvky z měst a obcí na investice 40778300 pol.2131 Příjem z pronájmu pozemku 10.500 pol.2132 Příjem DPH z nájemného 23528000 pol.4134 Převody z rozpočtů 147.100 Příjmy celkem před konsolidací: 185.118.400 Pol.8115 Změna krátkodobých prostředků 80092000 Pol.8123 Dlouhodobé přij.půjčené prostř.60000000 Příjmy celkem 325.210400 Výdaje: Paragraf 23 10 Pol.501 1 Mzdy pracovníků 4904700 Pol.5021 Odměny členů zastup.obcí 450000 Pol.5031 Povinné poj.soc.zabezp.1.33 8.675 Pol.5032 Povinné poj.zdrav.poj.481.900 Pol.5038 Povinné poj.na úrazpoj 28000 Pol.5132 Ochranné pomůcky 6000 Pol.5133 Léky a zdrav.materiál 10.XXX Pol.XXXX Oděv & obuv X.XXX Pol.5136 Knihy,uč.pom.a tisk 15000 Pol.5137 Drobný hm.maj.+ vodoměry 300.000 Po1.5139 Nákup materiálu 65.XXX Pol.XXXX Studená voda XX.XXX Pol.5153 Plyn 170000 Pol.5154 Elektrická energie 100.XXX Pol.XXXX Pohonné hmoty a maziva XX.XXX Pol.5161 Služby pošt 22.XXX Pol.XXXX Služby telekom.a radiok.XX.XXX Pol.XXXX Nájemné za půdu XX.XXX Pol.5166 Konzultační,poradenské a právní služby 1.500000 Pol.5167 Služby školení a vzdělávání 40.XXX Pol.XXXX Zpracování XXX a služby související XXXXXX Pol.XXXX Nákup ostatních služeb 4000000 Pol.5171 Opravy a udržování 300.XXX Pol.XXXX Programové vybavení XX.XXX Pol.5173 Cestovné 20.XXX Pol.XXXX Pohoštění XX.XXX Pol.XXXX Ostatní nákupyjinde neuvedené 50.XXX Pol.XXXX Platby daní a poplatků X.XXXXXX
<br> Pol.5424 Náhrady mezd v době nemoci 20.XXX Pol.XXXX Ostatní neinvtransf.obyv.—f'penzpřip.;l 60.XXX Pol.XXXX Nespecifikovaná rezervy _ nájemné dle prov.sm 15000000 Pol.6121 Budovy,XXXX a stavby XXX.XXXXXX Paragraf XXXX
<br> Pol.5169 Nákup služeb 1.500000 Pol.6121 Budovy,stavby a XXXX XXXXXXXXX Paragraf XXXX <,>
<br> Pol.XXXX Ur...

Načteno

edesky.cz/d/5057293

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oslavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz