« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

narizeni-statni-veterinarni-spravy-k-ohnisku-hpai-v-k.u.-ceske-budejovice-4-iii..pdf
str.1 z 8
<br> Č.j.SVS/2021/160637-C
<br>
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro
Jihočeský kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst.1 písm.c) a dále v souladu
<br> s § 54 odst.2 písm.a) a odst.3 zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení
<br> některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“),v platném znění,a nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých
<br> nákaz uvedených na seznamu,(dále jen „Nařízení Komise 2020/687“) nařizuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
<br>
<br> Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy
– vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú.622222 - České Budějovice 4 (okres České Budějovice)
<br>
<br> Čl.1
<br>
Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
<br>
1.Ochranným pásmem se stanovují:
<br> I.Celá následující katastrální území:
<br> 621919 České Budějovice 1; 621943 České Budějovice 2; 622052 České Budějovice 3; 622222
České Budějovice 4; 622281 České Budějovice 5; 622346 České Budějovice 6; 622486 České
Budějovice 7; 785679 Hlinsko u Vráta; 774731 Úsilné; 785687 Vráto; 648001 Hrdějovice
<br> II.Část následujícího katastrálního území:
<br> 622729 České Vrbné – severovýchodní část katastrálního území,přičemž hranici na jihozápadě
<br> tvoří od jihu katastrálního území ulice U Hvízdala a navazující místní pozemní komunikace
vedoucí severně podél rybníku Černiš a Blatec až na severní hranici katastrálního ú...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz