« Najít podobné dokumenty

Obec Rozdrojovice - Schválený rozpočet obce Rozdrojovice na r. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rozdrojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Obec Rozdrojovice
<br> IČ:00282499
<br> Schválený rozpočet r.2022
<br> Příjmy: v tis.Kč
<br> pol.text schválený2021 př.skutečnost schválený 2022
<br> 1 a 4 Daňové příjmy a dotace běžně 20000 29000 21000 1012 pronájem a prodej pozemků 250 250 250 1032 prodej dřeva 700 500 480 1039 nájem - XXX XXX XXX XXX XXXX silnice X X X XXXX kanalizace 0 621 630 3314 knihovna - poplatky 3 3 3 3412 sport.zařízení 0 2 0 3613 nebytové hospodářství 50 80 100 3639 kom.služ.A uzem.rozvoj 10 2 2 3723 ostatní příjmy - tř.od pad 90 150 150 6171 ostatní příjmy - úřad 6 9 5 6310 úroky 1 0 0
<br> Příjmy celkem 21340 30800 22800
<br> Výdaje: v tis.Kč
<br> pol.text schválený2021 př.skutečnost schválený 2022 1012 pozemky 100 30 500 1014 odchyt psů 10 0 10 1032 les 800 800 800 2212 komunikace 9200 10200 4600 2219 Chodníky,náměstí 900 0 1700 2292 dopr.Obslužnost 100 80 100 2310 voda 50 15 220 2321 kanalizace 100 100 600 2333 úprava drob.Vodních toků 100 0 100 2339 vodojem 300 0 300 3113 zš 1300 130 100 3119 ZŠ+MŠ na provoz 1400 1400 1400 3314 knihovna 100 100 100 3319 kultura(kronika) 20 20 20 3326 Obnova hodnot (památník,bunkr) 100 0 100 3341 rozhlas,televize 100 6 10 3349 zpravodaj 140 140 140 3392 zájmová činnost v kultuře 50 50 50
<br> 3399 kulturní akce (hody apod.) 100 60 100 3412 sportovní zařízení (hřiště) 3800 3400 100 3419 sportovní akce 20 10 50 3421 Využití vol.času dětí a mládeže 10 10 10 3429 Ost.zájmová činnost 20 20 20 3613 nebytové hospodářství 420 120 15200 3631 veřejné osvětlení 2000 250 800 3635 územní plánování 400 0 400 3639 Komunální služby a územní rozvoj 50 150 100 3721 nebezpečný odpad 50 50 50 3722 komunální odpad 900 900 900 3723 ostatní odpad 550 120 40 540 3726 Využívání a zneškod.Odst.Odpadů 10 10 10 3745 veřejná zeleň a prostranství 50 100 100 4319 sociální péče 10 O 10 4359 ostatní služ.Soc.péče 50 30 50 5213 Krizová opatření 10 0 10 5512 požární ochrana 20 20 20 6112 zastupitelstvo obce 1700 1700 1700 6114 volby do parlamentu 0 29 0 6171 činnost místní správy 4...

Načteno

edesky.cz/d/5056250

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rozdrojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz