« Najít podobné dokumenty

Obec Cítov - Usnesení Zastupitelstva obce Cítov 04/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Cítov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(nemá)/3
(nemá)/2
OBEC CÍTOV
Cítov čp.203,277 04 Cítov,IČ: 002 36 764
<br> tel.: 315 692 134,e-mail: info@citov.cz,ID datové schránky: dexbv24,www.citov.cz
<br> Cítov dne 13.12.2021
Čj.: 01355/21/OU
<br> OBEC CÍTOV
v souladu ust.§ 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,tímto v návaznosti
<br> na usnesení Zastupitelstva obce Cítov ze dne 13.12.2021 č.04/2021/2 vyhlašuje
<br> z á m ě r
<br> o prodeji nemovitého majetku obce Cítov v katastrálním území
Cítov a to:
<br> - pozemku p.č.669/49 o výměře 1 012 m2,označeného druhem pozemku orná půda <,>
vytvořeného geometrickým plánem č.969-151/2021 z pozemku p.č.669/49 <,>
<br> - pozemku p.č.669/60 o výměře 1 061 m2,označeného druhem pozemku orná půda <,>
vytvořeného geometrickým plánem č.969-151/2021 z pozemku p.č.669/49 <,>
<br> - pozemku p.č.669/61 o výměře 1 069 m2,označeného druhem pozemku orná půda <,>
vytvořeného geometrickým plánem č.969-151/2021 z pozemku p.č.669/49 <,>
<br> - pozemku p.č.669/62 o výměře 1 033 m2,označeného druhem pozemku orná půda <,>
vytvořeného geometrickým plánem č.969-151/2021 z pozemku p.č.669/49 <,>
<br> - pozemku p.č.669/67 o výměře 998 m2,označeného druhem pozemku orná půda <,>
vytvořeného geometrickým plánem č.969-151/2021z pozemku p.č.669/49 <,>
<br> - pozemku p.č.669/68 o výměře 1 022 m2,označeného druhem pozemku orná půda <,>
vytvořeného geometrickým plánem č.969-151/2021 z pozemku p.č.669/49 <,>
<br> - pozemku p.č.669/63 o výměře 1 032 m2,označeného druhem pozemku orná půda <,>
vytvořeného geometrickým plánem č.969-151/2021 z pozemku p.č.669/50 <,>
<br> - pozemku p.č.669/64 o výměře 1 040 m2,označeného druhem pozemku orná půda <,>
vytvořeného geometrickým plánem č.969-151/2021 z pozemku p.č.669/50 <,>
<br> - pozemku p.č.669/65 o výměře 993 m2,označeného druhem pozemku orná půda <,>
vytvořeného geometrickým plánem č.969-151/2021 z pozemku p.č.669/50 <,>
<br> - pozemku p.č.669/66 o výměře 1 091 m2,označeného druhem pozemku orná půda <,>
vytvořeného geometrickým plánem č.969-15...
(nemá)/1
U S N E S E N Í
č.0 4 / 2 0 2 1 / 1
<br>
ze zasedání Zastupitelstva obce Cítov
<br> konaného dne 13.prosince 2021
<br>
Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br>
1) Program jednání zastupitelstva č.04/2021 <.>
2) Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Cítov č.03/2021/1 a 03/2021/2 ze dne
<br> 27.10.2021 <.>
3) Střednědobý výhled rozpočtu obce Cítov na období 2022 – 2024 <.>
4) Přebytkový rozpočet obce na rok 2022 v celkové výši příjmů 54 100 000 Kč,v celkové výši
<br> výdajů 41 500 000 Kč a celkové výši financování 12 600 000 Kč <.>
5) Pro období od 1.1.2022 do 31.12.2022 cenu vodného pro vodovod Daminěves ve výši 45
<br> Kč/m3 + aktuální sazba DPH a cenu stočného pro obec Cítov ve výši 35 Kč/m3 + aktuální sazba
DPH <.>
<br> 6) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku obce Cítov – 2.aktualizace
pro období 2022 – 2031 <.>
<br> 7) a současně i vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Cítov č.1/2021 o obecním systému
odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2022 <.>
<br> 8) a současně vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Cítov č.2/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2022 <.>
<br> 9) Odměnu předsedy Sboru pro občanské záležitosti ve výši 1 200 Kč/měsíc od 1.1.2022 <.>
<br>
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
<br>
10) Rozpočtové opatření č.14/2021 ze dne 15.11.2021 a rozpočtové opatření č.15/2021 ze dne
29.11.2021 <.>
<br> 11) Zprávu o činnosti Rady obce Cítov od 28.7.2021 do 29.11.2021 <.>
12) Dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje
<br> ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tematického zadání Velké projekty <,>
evidenční číslo smlouvy 2356/REG/2011 na projekt „Revitalizace společenského zařízení“
obce Cítov a dále bere na vědomí přijetí individuální účelové dotace ve výši 2 500 000 Kč
na projekt „Úpravna vody Daminěves“ z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace na základě usnesení
Za...

Načteno

edesky.cz/d/5053719

Meta

Prodej   Stavby   Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Cítov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz