« Najít podobné dokumenty

Obec Dalovice - VV_Opatření obecné povahy č. 355/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dalovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Magisrrár měsra Karlovy Vary- Mos/reveal 21,36 20 Karlovy Vary
<br> KarlovyVARYo
<br> Spiszn.: 19286/OD/21 XXXXX XXXXXX Č.j.: XXXXX/OD/XX-X Jedlová XXXX/XX,Stará Role Karlovy Vary,dne 17.12.2021 360 17 Karlovy Vary
<br> XXXX XXXXXXXXX Jedlová XXXX/XX,Stará Role XXX XX Karlovy Vary
<br> spisový znak: 280.4 skartačni znak: 8/5
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.355/2021
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 5 77 a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona 361/2000 Sb.) a vsouladu s ustanovením 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Správní řád“)
<br> stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení 5 77 odst.5 zákona 361/2000 Sb.fyzické osobě: XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXXX,zastopeně na základě plné moci panem Františkem Horákem datnar.17.9.1944 bytem Sokolovská 92,360 05 Karlovy Vary,na základě podané žádosti dne 15.12.2021 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Karlovarského kraje DI OŘ Karlovy Vary ze dne 8.12.2021 pod č.j.KRPK-92893—2/ČJ—2021-190306 <,>
<br> přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ulice Nad Řekou v obci Dalovice — Všeborovice takto: dle ověřeného situačního plánku,který je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Přechodná úprava provozu se stanovuje pro stavbu: „Všeborovíce,p.p.č.89,k.ú.Všeborovíce,vodovodní a
<br> kanalizační přípojka" <.>
<br> Na dobu: od 20.4.2022 do 15.4.2022 v rozsahu 10 dnů <.>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
<br> 1.Provedení a umístění přenosných svislých dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisu a splňovat požadavky platných technických norem a ...

Načteno

edesky.cz/d/5053659

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dalovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz