« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Rozpočet obce Libníč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet na rok 2022 obce Libníč.pdf [3,08 MB]
Obec Libníč,IČO 00581445
<br> Schválený rozpočet roku 2022
<br> KEO4 1.9.4 UR022
<br> XXX XXX orgX orgz N+Z+UZ ZJ Název Schválený rozpočet Příj my Výpis dle Par
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 942 000.00
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 57 000,00
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 177 00000
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 491 000.00
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 274 000.00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 3 358 000,00
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 106 000.00
<br> 1341 Poplatek ze psů 25 000.00
<br> 1342 Poplatek z pobytu 2 000.00
<br> 1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z 250 00000
<br> 1348 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 100 000.00
<br> 1361 Správní poplatky 5 500,00
<br> 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 60 00000
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 370 00000
<br> 4112 Neinv.pňj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 1 100 000,00
<br> 4222 investiční přijaté transfery od krajů 1 150 60000
<br> 4222 00452 investiční přijaté transfery od krajů 90 000 00
<br> Par: 10 558 100,00
<br> ' "1632 " 2111 ******************************** P ř*Íj*n*1y*Z* b*dškýtbš/ěrííšlužéií gameta *************************** ' ' * *5' oooíóo
<br> Par: 1032 Podpora ostatních produkčních činností 5 000,00
<br> 2'1'42 * 2111 """"""""""""""""""""""""""""""" P* řiínšýž b*dšiéýtbš/šríí šliížěb' á'výíótiiěů """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" “26be od
<br> 2142 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí ajejich částí 8 000,00
<br> Par: 2142 Ubytování a stravování 28 000,00
<br> 2316 * 21312" ' ' * * ** “ * ** * * " ** ** *Příj*my*z* archa-aiu b*statňíchhérhbvítýčh'věčí & jejich" části ' *.* * *78*obo*,oo
<br> 2310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 80 000,00
<br> Par: 2310 Pitná voda 158 000,00
<br> 2321 "21332 """""""""""""""""""""""""""" 15 říjmýz b*rbhá'jíňú b*s'táirií...

Načteno

edesky.cz/d/5052989

Meta

Pronájem   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz