« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu dopravy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu dopravy
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu dopravy - Ministerstvo vnitra České republikyRychlé menu Rychlé menu Nabídka služebních míst Rozklikávací rozpočet Terorismus a extremismus Inspekce Policie České republiky Ombudsman Policie ČR Druhá veřejná soutěž Pro žadatele o udělení autorizace Czech Point eGon Sbírka zákonů
eGovernment
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu dopravy
Č.j.MV-198047-3/SR-2021 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu dopravy
Č.j.: MV-198047-3/SR-2021
Datum: 15.prosince 2021
Vláda České republiky vyhlašuje podle § 51 odst.2 ve spojení s § 53 odst.1 zákona č. 234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"),výběrové řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu dopravy v oborech služby:
18.Pracovněprávní vztahy <,>
51.Doprava <,>
63.Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců,příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků <.>
Místem výkonu služby je Praha <.>
Na toto služební místo bude jmenován nejvhodnější žadatel na základě výsledků výběrového řízení v souladu s § 53 odst.1 zákona o státní službě na dobu určitou v trvání 5 let.Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1.únor 2022 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 16.platové třídy <.>
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného nebo o jmenování na služební místo představeného (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 4.ledna 2022,tj.v této lhůtě
zaslané náměstkovi ministra vnitra pro státní službu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Ministerstvo vnitra,sekce pro státní službu,Jindřišská 34,110 00 Praha 1 <,>
podané osobně na sekretariát náměstka ministra vnitra pro státní službu na uvedené adrese <,>
podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu el...

Načteno

edesky.cz/d/5049988

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz