« Najít podobné dokumenty

Obec Žimutice - Vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žimutice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV 3-2021 o místním poplatku z pobytu.pdf [0,19 MB]
OBEC Žimutice Zastupitelstvo obce Žimutice Obecně závazná vyhláška obce Žimutice č.3/2021 o místním poplatku z pobytu
<br> Zastupitelstvo obce Žimutice se na svém zasedání dne 13.12.2021 usnesením Usnesení č.160/2021-18 usneslo vydat na základě š 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a *v souladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> (2)
<br> (1)
<br> (2) (3)
<br> (1)
<br> (2)
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> Obec Žimutice touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“) <.>
<br> Správcem poplatku je Obecní úřad Žimutice.1
<br> CI.2 Předmět,poplatník a plátce poplatku Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.Předmětem poplatku není pobyt,při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda,a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče,pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.2
<br> Poplatníkem poplatku je osoba,která v obci není přihlášena (dále jen „poplatník“).3
<br> Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“).Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.4
<br> čl.3 Ohlašovací povinnost Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající'v poskytování úplatného pobytu.Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů <.>
<br> V ohlášení plátce uvede5
<br> 1 5 15 odst.1 zákona o místních poplatcích 2 5 3a zákona o místních poplatcích
<br> 3 5 3 zákona o místních poplatcích
<br> 4 5 3f zákona o místních poplatcích
<br> 5 5 14a odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> (4)
<br> (5)
<br> (1)
<br> (2)
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjm...

Načteno

edesky.cz/d/5049252

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Žimutice
20. 05. 2022
13. 05. 2022
13. 05. 2022
29. 03. 2022
01. 03. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Žimutice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz