« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Obecně závazná vyhláška obce Dřísy č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV 2_2021 - mist_popl za obecni system odpad_hosp.pdf (PDF 448.83 kB)
Obec Dřísy ZASTUPITELSTVO oscs
<br> Obecně závazná vyhláška obce Dřísy č.2/2021
<br> o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje a vydává dne 15.12.2021 usnesením č.8—7b—2021 v souladu s ust.& 10 písm.d),5 35 a 5 84 odst.2) písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,s ust.!; 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecni systém odpadového hospodářství:
<br> Čl.1 Základní ustanovení
<br> 1) Obec Dřísy zavádí mistni poplatek za obecni systém odpadového hospodářství1 (dále jen „poplatek").2) Správcem poplatku je Obecní úřad DřísyŽ.3) Poplatníkem poplatku3je:
<br> - fyzická osoba přihlášena v obci Dřisy <,>
<br> — víastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce Dřísy <.>
<br> Čl.2 Ohlašovací povinnost
<br> 1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit4 vznik poplatkové povinnosti do 15ti dnů ode dne,kdy tato skutečnost nastala <.>
<br> 2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede údaje podle zákona o místních poplatcích? Poplatník,který je vlastníkem nemovité věci na území obce zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,ve které není přihlášena žádná fyzická osoba,uvede rovněž identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí?
<br> 3) Poplatnikje povinen správci poplatku ohlásit ůdaje rozhodné pro osvobození od poplatku nejpozději do 15ti dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobozeni.V případě,že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaje rozhodně pro osvobození od poplatku v těchto lhůtách,nárok na osvobození zaniká?
<br> 4) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech,a to do 15ti dnů ode dne,kdy změna nastala <.>
<br> 5...

Načteno

edesky.cz/d/5048934

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz