« Najít podobné dokumenty

Obec Jiříkovice - Pozvánka na VH Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jiříkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í
Š L A P A N I C K O
<br>
<br> P O Z V Á N K A
<br> na 20.veřejné zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko <,>
<br> které se koná v úterý 21.prosince 2021 v 9:00 hodin
<br> v zasedací místnosti městského úřadu Šlapanice
<br> v Brně,Opuštěná 9/2 <.>
<br>
<br>
Program:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Jmenování zapisovatele a sčitatele
<br> 3.Určení ověřovatelů zápisu
<br> 4.Schválení programu jednání
<br> 5.Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci
<br> 6.Různé
<br> 7.Závěr
<br> Šlapanice 13.12.2021 Mgr.XXXXXX XXXXXX
předseda DSO Šlapanicko

Načteno

edesky.cz/d/5042263

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jiříkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz