« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Odstranění a ořez dřevin - upozornění vlastníkům

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

odstraneni-a-orez-drevin-upozorneni-vlastnikum.pdf
0
92
<br> 0
-G
<br> 78 Vážení vlastníci a uživatelé pozemků <,>
dovolte,abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č.458/2000 Sb.(energetický zákon) a povinnosti,které z něj plynou <.>
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6,PNE 33 3300,PNE 33 3301,PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění
dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení <.>
Odstranění,prosíme,proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak,aby byla dodržena maximální výška porostu <.>
<br> Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny:
<br> Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení,kterou je nutné dodržet,a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:
<br> V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti EG.D,a.s <.>,nebo touto společností
zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního
vedení <.>
<br> V případě,že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob <,>
technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy,mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti EG.D,a.s.<,>
a to za podmínek pro tuto práci stanovených <.>
<br> Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám,osloví vás zástupce EG.D,a.s <.>,formou dopisu,ve kterém budou
uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady EG.D,a.s <.>
<br> Vlastník či uživatel nemovitosti,který neprovede ořez a odklizení dřevin,je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli
distribuční soustavy umožnit.V opačném případě,na základě zjištění porušení právních předpisů,může Energetický regulační úřad
udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu <.>
<br> Odstranění a ořez dřevin provádějte,prosím,průběžně <.>
<br> Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800...

Načteno

edesky.cz/d/5033797

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz