« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Veřejná vyhláška - rozhodnutí OŽP-21026/2021-GOTNI

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV schválení stavebního záměru k provedení stavby vodního díla kopaná studna par.č. 929-18.pdf (PDF 629.03 kB)
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br> Masarykovo náměstí 1/6 250 01 Brandýs nad Labem—Stará Boleslav „„IHIIMM
<br> Illlllllllll lllllllllllll
<br> brnlvp21v00090
<br> Odbor životního prostředí
<br> Váš dcpis čj.:
<br> Ze dne: 08.07.2021 “'"“ „ Naše čj.: NIÚBNLSB—OŽP-128277/2021-GOTN| 29-2 !ýg/ ------ 1.4 Naše sp.zn.: OŽP-21026/2021-GOTNI
<br> l l l
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXX,DiS <.>
<br> Tel.: XXX XXX 869
<br> E-mail: nikol.gotzova©brandysko.cz Datum: 30.11.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem — XXXXX XXXXXXXX,jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení X XXX odst.2 písm.c) a ustanoveníš 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon),jako speciální stavební úřad podle ustanovení 5 15 odst.1 písm.d) zák.č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení 9 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,účastníkovi řízení podle & 27 odst.1 zák.č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,kterým je: XXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,trvale bytem U Remízku 894,277 13 Kostelec nad Labem,po provedeném řízení podle ust.€; 115 vodního zákona
<br> I.schvaluje stavební záměr
<br> podle ustanovení 5 15 odst.1) vodního zákona,podle & 94j a 94p stavebního zákona:
<br> k provedení stavby vodního díla: Domovní kopaná studna hloubky 8 rn na pozemku parc.č.929/18 v kat.území Dřísy
<br> Účel stavby: zdroj vody pro zálivku pozemku
<br> Souřadnice v systému S-JTSK: X= 102770702,Y= 725504.74
<br> Účastníci řízení,na něž se vztahuie rozhodnutí správního orgánu:
<br> Účastníci řízení podle 5 94k písm.a) stavebního zákona:
<br> 1.XXXXX XXXXXX,U Remízku XXX,XXX XX Kostelec nad Labem
<br> www.brandysko.cz epodatelna©brandvsko.cz ID datové schrán ký: c5 hbTxy

Načteno

edesky.cz/d/5030091

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz