« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 325_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

325_2021.pdf
StřtutárPí mém QstfaV? ŠŠŠÁÉÉŠĚŠĚĚŽŠŽĚĚÉ'W S,t_atutárni město Ostrava Mestsky obvod Vitkowce odboš mít:-geh věž: Urad městského: obvodu a spr vntc mnos VrrKOVl E Starosta OSTRAVAEEE &' 0 vimovnce odbor.„wc.-1.„C.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.VHK/2101 1/21/KSaHS/Su JYIO SOUCBSné zveřejněno pisem“ “ŠVLÍĚŽM čislo.<.>.3aL.<.> Im.<.>.<.>.<.>
<br> -q wmmvítkovicecstravacz
<br>.„ _ „( Ve smyslu ustanovení š 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném zně ' mágem dnem“
<br> 9.-.<.> 1T.<.> -sšl.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> jsňata one:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 1 \ zasprávnost:.<.>.„„.<.> mx,\,<.> <,>
<br> zveřejňujeme záměr pronajmout
<br>.část pozemku parc.č.1192/32,ostatní plocha,způsob využití silnice,k.ú.Vítkovice obec Ostrava,dle zákresu ve snímku katastrální mapy
<br> 0 záměru rozhodla Rada MOb Vítkovice svým usnesením číslo 265 I/RMOb-Vit/1822/ 107 ze dne 24.1 12021 <.>
<br> V Ostravě-Vítkovicích,dne 25.1 1.2021
<br> Statutární má::o Ostrava “ If městský obvod Vítkovice Richard Cemák "' OSTRAVA'"
<br> starosta MOb Vítkovice 0 vimowcs
<br> Mírové náměstš 1,703 79 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ 00845451.I | 1/1 www.vitkovice.ostrava.cz Číslo účtu 164930934940800.<.> <.>
<br> posta©uitkoviceostravacz ID DS ?mqbr27
<br> %
<br> L

Načteno

edesky.cz/d/5029812


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
18. 01. 2022
18. 01. 2022
18. 01. 2022
18. 01. 2022
18. 01. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz