« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 328_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

328_2021.pdf
Statutární město Ostrava s_tatutámi měSÍO OSÍI'BVG Statutární město Ostrava gáicěínvéršttšhegovoětgodu Vítkovice Uřad %ĚŽĚŠév'íĚ-Ěbwau městský obvod Vítkovice & správních činností W <.>,starosta 0 OSTRAVAH! odboí'kgc' VÍTKOVICE.* _ _ písemnošíšriršgcllnl Bylo soucasne zverejneno číslo.<.>.<.> „.<.>.<.>.<.>.<.>.“\ VHK),211 15 ! 2“ B&M/HO na ww.vítkovice.ostrava.c2 vyvěšena dne;.<.>.<.> ě.cí.<.> —.<.> Íl.í.=.ň.<.>.<.> sňata dne:.<.>.<.> „.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Ve smyslu ustanovení % 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném zně,za správnost:.zveřejňujeme záměr pronajmout
<br>.část pozemku parc.č.219/52,zahrada,o výměře 9 m2,k.ú.Vítkovice,obec Ostmva,dle zákresu v katastrální 219/51 \
<br> O záměru rozhodla RMOb Vítkovice svým usnesením čislo 2658/RMOb-Vit/ ] 822! 107 ze dne 24.1 12021 <.>
<br> V Ostravě—Vítkovicích,dne 26.11.2021
<br> Statutární město Ostrava městský obvod Vítkovice
<br> „ TR AVAH! Richard Cennák z;% o ařowa
<br> sta bsta MOb Vítkovice
<br> IČ 00845451 DIČ CZ 00845451 OSTRAVA.' | o o <.>
<br> Mírové náměstí 1.703 79 Ostrava _ 1/1 www.vitkovice.ostrava.cz Císlo účtu 1649309349/0800 ID DS qubr27
<br> posta©vitkovice.ostrava.cz

Načteno

edesky.cz/d/5029809


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
15. 08. 2022
15. 08. 2022
15. 08. 2022
15. 08. 2022
15. 08. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz