« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 329_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

329_2021.pdf
statutární město Ostrava - „.<.> Statutární město Ostrava S,<,> „ gŠĚŠPvét-ĚttsrgfthVCŽ—Žíom “mame Úřad městského obvodu tatutarnl mesto Ostrava & mám,-ch „most,- VITKOVICE městský obvod Vítkovice OSTRAVAH! W355 starosta o VITKOVICE odbor.<.>.<.>._.<.> pisem-ost studené—„ní Byto soucasné zveřejneno % Číslo mládím.<.>.VHK/21 1 16/ ZMB aM'HO na www.vitkovice.ostrava.02 ; vyvěšena dne;.<.> vě?1-.<.> ll;.<.> š1!.<.>.<.>.„,<,> v,<,>.„,<,> v—sňezadne.<.> „.<.>.<.>.<.> """-r Ve smyslu ustanovení 5 39 zakona 0.128/2000 Sb <.>,() obelch (obecm zrlzem),v platnem znenlšo_.„mm.%míwu
<br> zveřejňujeme záměr pronajmout
<br> - část pozemku parc.č.219/52,zahrada,o výměře 5 m2,k.ú.Vítkovice,obec Ostrava,dle zákresu v katastrální
<br> \//
<br> 0.219/52
<br> mapě <.>
<br> 233/170
<br> O záměru rozhodla RMOb Vítkovice svým usnesením číslo 2661/RMOb-Vit/ 1 822/ 107 ze dne 24.11.2021 <.>
<br> V Ostravě-Vítkovicích,dne 26.1 1.2021
<br> Statutární město Ostrava
<br> L/J/ městský obvod Vítkovice ' " ' QSTRAVAm XXXXXXX XXXXXX o “mawa
<br> starosta MOb Vítkovice
<br> Mírové náměstí 1,703 79 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ 00845451 I ' 1/1 www.vitkovice.ostrava.cz Číslo účtu 164930934910800.<.> posta©vitk0vice.ostrava.Cz ID DS 7mqbr27

Načteno

edesky.cz/d/5029808


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
18. 01. 2022
18. 01. 2022
18. 01. 2022
18. 01. 2022
18. 01. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz