« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Opatření obecné povahy, stanonovení místní úpravy provozu na MK II. třídy, ul. Kounicova, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0389159_21_6_Pril._vykres_c._01.1_Kounicova-1.12.21.pdf
dl <.>
<br> dl <.>
<br> asf <.>
<br> z.dl <.>
<br> r.b <.>
dl.1
<br> 0x2
0
<br> r.b.d
l.10
<br> x20
<br> z.dl <.>
<br> z
<.> d
l <.>
<br> z
<.> d
l <.>
<br> r.b
<.> d
l.1
<br> 0
x
2
0
<br> r.b
<.> d
l.1
<br> 0
x
2
0
<br> z.dl <.>
<br> z
a
tr.d
<br> l <.>
<br> živ.živ <.>
<br> živ <.>
<br> b
<.> d
l.3
<br> 0
x
3
0
<br> b.dl
<.> 30x
<br> 30
<br> živ <.>
<br> z.dl
<.>
<br> č.b
<.> d
l.2
<br> 0
x2
<br> 0
<br> č.b
<.> d
l.2
<br> 0
x2
<br> 0
<br> odv
<.>
<br> odv
<.>
<br> z
a
s
tá
<br> v
k
o
v
ý
o
<br> b
ru
<br> b
n
ík
<br> z
a
s
tá
<br> v
k
o
v
ý
o
<br> b
ru
<br> b
n
ík
<br> 8
7
<br> K
o
u
n
ic
<br> o
v
a
<br> 8
9
<br> SL
<br> 3
<,> 0
<br> 2
<,> 0
<br> SL
IJ 4a
<br> P 2
<br> VO C 4a
<br> VO
<br> B 29
<br> TS
<br> SL
<br> IP 6
<br> Z 4a
<br> SL
IZ
5
a
<br> IZ
5
<br> b
<br> B
2
<br> ŠEL
EPO
<br> VA
<br> ŠEL
EPO
<br> VA
<br> TS
<br> P
4
<br> C
2
<br> b
<br> IP
4
<br> b
<br> C 2b
<br> VO
<br> 1
6
<,> 5
<br> B 24a
<br> P 2
<br> B 24
b
<br> INS
TAL
<br> OVA
T
<br> DZ bude realizováno podle TP65 a TP133 <.>
<br> doplnění DZ v rámci OPS 2-01 Zborovská <.>
<br> Pozn.: Výkresová dokumentace je vypracována za účelem
<br> KRPB-86144-1/ČJ-2020-0600DI-KOL
<br> MMB/0180977/20-VOS
<br> UL.KOUNICOVA - MK
<br> OPS 2-01 ZBOROVSKÁ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> Brněnské
<br> SRPEN 2021
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> komunikace
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PRO OPS 2-01
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> ULICE KOUNICOVA - MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO OPS 2-01 ZBOROVSKÁ
<br> BC.P.SEDLÁK BC.P.SEDLÁK ING.J.NEŠPOR
<br> S
<br>
2021-12-01T...
0389159_21_6_Kounicova_MII_OOP-1.12.21.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0389159/2021/6 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0630597/2021/ZAV TEL./E-MAIL: 542 174 755/zavadil.miroslav@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci II.třídy,ulice
<br> Kounicova,Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br>
Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní
<br> úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci II.třídy,ulice Kounicova,Brno,formou
<br> výkresu číslo 01.1,„NÁZEV VÝKRESU: ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PRO OPS 2-01“,„NÁZEV
<br> AKCE: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO OPS 2-01 ZBOROVSKÁ ULICE KOUNICOVA - MK“,„DATUM
<br> SRPEN 2021“,„FORMÁT A4“,„MĚŘÍTKO 1:500“,zpracovaného společností Brněnské komunikace
<br> a.s <.>,IČO: 60733098,Útvar dopravního inženýrství,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno <,>
<br> konkludentním způsobem s dotčeným orgánem podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu - Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát
<br> Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno,který byl
<br> tomuto dotčenému orgánu doručen dne 24.08.2021 a zaevidován pod č.j.: KRPB-98327-5/ČJ-2021-
<br> 0602DI,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o ...

Načteno

edesky.cz/d/5029470

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Brno
21. 01. 2022
21. 01. 2022
21. 01. 2022
21. 01. 2022
21. 01. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz