« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Opatření obecné povahy, stanovení úpravy provozu na MK III. třídy, ul. Neklež, Brno, Líšeň

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0473430_20_8_Pril._vykres_c.01.1_Neklez-1.12.21.pdf
UL.NEKLEŽ - MK
<br> 0247515 2021 MMB - OD ul.Neklež instalace B 2
DZ musí být realizováno dle TP 65 a TP 133 <.>
<br> řidiči na ulici Neklež <.>
B 2 - Zákaz vjezdu všech vozidel,z důvodu nerespektování jenosměrnného provozu
a po podnětu paní Mlynářové,za účelem instalace svislého dopravního znační <,>
Výkresová dokumentace byla vypracována na základě požadavku MMB - OD
Pozn.:
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 0359-2021
ULICE NEKLEŽ - MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> Z.MAREČKOVÁ Z.MAREČKOVÁ
<br> ČERVEN 2021
<br> S
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> N
e
kl
e
ž
<br> Nivky
<br> 2
<br>
4
<br>
5
<br>
7
<br>
9
<br>
72
<br> 3
<br>
1
<br> 34
<br>
35
<br> 11
<br> 13
<br> a
sf
<.>
<br> a
s
f <.>
<br> asf <.>
<br> P
R
IS
<br> H
U
P
<br> P
R
IS
<br> P
R
IS
<br> N
e
kl
e
ž
<br> Scheinerova
<br> 15
<br> 17
<br> SL
<br> IP
4bIP 11c
<br> SL
<br> IP
11c
<br> VO
<br> B
4
<br> D
O
P
R
<br> A
V
<br> N
Í O
<br> B
S
L
U
<br> H
Y
<br> M
IM
<br> O
<br> O
D
S
T
R
<br> A
N
IT
<br> E
1
3
<br> OBSLUHU
DOPRAVNÍ
M
IM
<br> O
<br> E
1
3
<br> IN
S
T
A
L
O
<br> V
A
T
<br> SL
<br> IP
4
b
<br> B
2
9
<br> IP
4bIP 11c
<br> SL
<br> IP
11c
<br> VO
<br> SL
<br> B
2 IN
<br> S
T
A
L
O
<br> V
A
T
<br> 7
<,> 0
<br> 7
<,> 1
<br> 5
<,> 9
<br> Na konci úseku
<br> B
2
<br> N
a
ko
<br> nc
i ú
se
<br> ku
<br> B
2
<br>
2021-12-01T11:38:19+0100
<br>
2021-12-01T11:42:54+0100
eSpis c49715e41a080f9542e454f04af7572a9e213a25
0473430_20_8_Neklez_MIII_OOP-1.12.21.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0473430/2020/8 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0631034/2021/ZAV TEL./E-MAIL: 542 174 755/zavadil.miroslav@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ulice
<br> Neklež,Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní
<br> úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ulice Neklež,Brno,formou
<br> výkresu číslo 01.1,„NÁZEV VÝKRESU: ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,„NÁZEV AKCE:
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE NEKLEŽ - MK“,„DATUM ČERVEN 2021“,„FORMÁT A4“,„MĚŘÍTKO
<br> 1:500“,„Č.ZAKÁZKY 0359-2021“,zpracovaného společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČO:
<br> 60733098,Útvar dopravního inženýrství,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno,s dotčeným
<br> orgánem podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu - Policie České republiky <,>
<br> Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství <,>
<br> s vydáním jeho vyjádření pod č.j.: KRPB-162515-1/ČJ-2021-0602DI-NEP,ze dne 22.09.2021,podle
<br> ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> s t a n o v í
<br> místní úpravu provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.tří...

Načteno

edesky.cz/d/5029468

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Brno
21. 01. 2022
21. 01. 2022
21. 01. 2022
21. 01. 2022
21. 01. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz