« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Návrh rozpočtu svazku obcí Drahansko 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočet Drahansko 2022[1].pdf [0,21 MB]
zpracováno:
<br> strana: 1 / 3
<br> Svazek obcí Drahansko a okolí
<br> 29.11.2021Návrh rozpočtu na rok 2022
<br> KEO-W 1.11.365 / Uc19so
<br> IČO: 75055694
<br> Par OrgPol N+Z+Uz ZJ rozpočtu 20212021 2022Kap
<br> PŘÍJMY
<br> OčekávanéUpravený Návrh
<br> Název
<br> Schvalený
<br> 2021
<br> plněnírozpočet rozpočturozpočet
<br> 000000000000041210000 028000 30 000,00 30 000,00 30 000,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí 30 000,00
<br> 000000000402541210000 000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí D 10 000,00
<br> 000000000404841210000 000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 000,00
<br> 000000000406041210000 000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 000,00
<br> 000000000407841210000 000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 000,00
<br> 000000000408141210000 000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 000,00
<br> 000000000408241210000 000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 000,00
<br> 106190992000042130000 000000 17 886 918,37 17 886 918,37 40 000 000,00Investiční přijaté transfery ze státních f 0,00
<br> 000000000000042210000 028000 15 000,00 15 000,00 15 000,00Investiční přijaté transfery od obcí 15 000,00
<br> 000000000407842210000 000000 0,00 0,00 200 000,00Investiční přijaté transfery od obcí 0,00
<br> 000000000408142210000 000000 29 000 000,00 29 000 000,00 22 000 000,00Investiční přijaté transfery od obcí 29 000 000,00
<br> 000000470000042220000 000000 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00Investiční přijaté transfery od krajů 0,00
<br> 000000000000021112321 000000 1 262 558,56 1 262 558,56 1 500 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 000,00
<br> 000000000000021322321 000000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc 1 000 000,00
<br> 000000000000022222321 000000 50 000,00 50 000,00 20 000,00Ostat.příjmy z fin...
DSO_návrh střednědobého výhledu RO 2022-2023[1].xls [0,03 MB]
List1
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2024 DSO Drahansko a okolí
Příjem 2023 2024
rozpočtová skladba text částka v Kč částka v Kč
23,212,133 příjmy z pronájmu 1,000,000 1,000,000
23,212,111 příjmy z poskytování služeb 1,500,000 1,700,000
4,213 investiční přijaté tranfery ze SF 0 0
4,216 ostatní investiční přijaté transfery ze SR 0 0
4121 členské příspěvky od obcí 70,000 70,000
4221 investiční dotace od obcí-Vysočany 0 0
4221 investiční dotace od obcí-Otinoves 0 0
4221 investiční dotace od obcí-Protivanov 0 0
4221 investiční dotace od obcí-Drahany 0 0
4221 investiční dotace od obcí-Malé Hradisko 0 0
4221 investiční dotace od obcí-Suchdol 2,000,000 0
4221 investiční dotace od obcí-Stařechovice 0 0
4221 investiční dotace od obcí-Šubířov 0 0
4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí 25,000 25,000
8115 změna stavu krátk.prostř.na BÚ -521,000 -391,000
celkem 4,074,000 2,404,000
<br>
Výdej 2023 2024
rozpočtová skladba text částka v Kč částka v Kč
23215011 platy zaměstnanců 100,000 140,000
23215021 ostatní osobní výdaje 50,000 50,000
23215031 povin.pojistné na soc.zabezpečení 30,000 40,000
23215032 povin.pojistné na veřej.zdrav.pojištění 10,000 15,000
23215139 kancelářské potřeby 2,000 2,000
23215151 studená voda 6,000 6,000
23215161 služby pošt 3,000 3,000
23215163 bankovní poplatky 3,000 3,000
23215168 zpracování XXX a služby související s informačními technologiemi XX,XXX XX,000
23215154 elektrická energie 300,000 450,000
23215169 ostatní služby 800,000 965,000
23215362 platby daní a poplatků 750,000 750,000
23215171 opravy a udžování 100,000 100,000
23216121 investiční výstavba 2,000,000 0
celkem 4,074,000 2,404,000
<br>
<br> Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách
členských obcí.Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úředních hodinách na úřadě městyse Drahany <.>
<br> Vyvěšeno:
Sňato:
<br>
List2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/5028498

Meta

Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz