« Najít podobné dokumenty

Obec Nekmíř - Rozhodnutí o povolení uzavírky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nekmíř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o úplné uzavírce (694.46 kB)
Městský úřad Nýřany
pracoviště Plzeň,Klatovská 200a Plzeň
<br> adresa pro doručování: Americká 39,304 66 Plzeň
<br> ODBOR DOPRAVY
<br>
IČ: 00258199 BANKOVNÍ SPOJENÍ : Komerční banka Nýřany,č.ú.27- 9186490247/0100 - výdaj.účet
DIČ: CZ00258199 č.ú.27-9186450237/0100 - příjm.účet
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN: -
ZE DNE: 01.11.2021
<br> VYŘIZUJE: Bc.XXXX XXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
FAX: 377 611 119
<br> E-MAIL: jiri.aulik@nyrany.cz
<br> PODEPISUJE:
FUNKCE:
<br> NAŠE ČJ.: OD-Aul/39202/2021
<br> DATUM: 25.11.2021
POČET LISTŮ/PŘÍLOH:
<br>
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> Městský úřad Nýřany (dále i „MÚ),odbor dopravy,jako silniční správní úřad příslušný podle §40
<br> odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích (dále i „PK“) v platném znění <,>
<br> rozhodl takto:
<br> V řízení o žádosti podané dne 01.11.2021 žadatelem (zhotovitelem) právnickou osobou:
<br> EUROVIA Silba a.s <.>,IČO: 64830551,Lobezská 1191/74,326 00 Plzeň (dále i „žadatel“) <,>
<br> o povolení úplné uzavírky provozu na:
<br>  silnici II/180 (zejm.p.p.č.: 2806/16,2881/43,2850/1) v obci Ledce
<br> z důvodu realizace stavebních prací v rámci akce „II/180 Ledce - Průtah“,předpokládaný termín prací:
<br> od 1.12.2021 do 20.12.2021 včetně
<br> o povolení uzavírky na silnici II/180 (zejm.p.p.č.: 2806/16,2881/43,2850/1) v obci Ledce,k provedení
<br> celoplošného krytu vozovky s dostatečnou únosností podkladních vrstev po opakovaných hutnících zkouškách <,>
<br> práce budou probíhat ve třech etapách: 1.část: od č.p.:38 po křižovatku silnic II/180 x III/180 3,2.část: od
<br> křižovatky silnic II/180 x III/180 3 po křižovatku silnic II/180 x III/180 05,3.část: od křižovatky silnic II/180 x
<br> III/180 05 po č.p.: 385 <.>
<br> s návrhem trasy objížďky (pro všechny druhy obvyklé dopravy v místě,za dočasných dopravních opatření
<br> podle přílohy DIO) po krajských silnicích II.a III.tř.(příp.místních komunikacích-MK),zejm.: I/20,I/27 <,>
<br> II/180,II/204,II/205,III/180 1,III/180 3,III/180 4,III/180 5,...

Načteno

edesky.cz/d/5028337

Meta

Jednání zastupitelstva   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nekmíř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz