« Najít podobné dokumenty

Obec Větřkovice - VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Větřkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV-OOP_Stanovení_přechodné_úpravy_provozu_na_pozemních_komunikacích (1.37 MB)
MUVIXDUOWXKX
<br>,<,>,v,*MUVIXOOOWXKX* 71 Mestsky urad Vltkov Odbor služeb
<br> ' náměstí Jana Zajíce 7,749 01 Vítkov VÁŠ DOPIS ZN; „,215 DNE: DLE ROZDELOVNIKU č.1: MUVI „323/2021 sp.ZNAČKA: 0573317721121/(31 VYŘIZUJE: XXXX XXXXXXX TEL.: XXXXXXXXX FAX: E-MAIL: grigier©vítkovinfo DATUM: XX.11.2021
<br> V.",v Verejna vyhlaska Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích — silnicích II.a III.třídy v působnosti Městského úřadu ve Vítkově,jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností
<br> Městský úřad ve Vítkově,odbor služeb vykonávající podle ustanovení 5 61 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením 5 124,odstavce 6,zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),v y d á v á jako věcně a místně příslušný správní úřad na žádost Správy silnic,Moravskoslezského kraje,příspěvkové organizace,střediska Opava,Joži Davida 2,747 06 Opava IČ:00095711 podle ustanovení & 77 odstavce 1 písmena c),zákona o silničním provozu ve věci přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,toto stanovení:
<br> Městský úřad ve Vítkově,odbor služeb,s ohledem na stanovení přechodné úpravy silničpího provozu pod č.j.MUVI 2925172020 vedeného spisu OS/3358/2020/Gr a předchozího vyjádření PCR DI XXXXX č.j.KRPT—XXXXXX-X/CJ-XXXX-XXXXXX-XX ze dne XX.XX.2020,vyhovuje žádosti ze dne 27.10.2021 <,>
<br> kterou podala
<br> Správa silnic,Moravskoslezského kraje,příspěvková organizace,středisko Opava,Joži Davida 2,747 06 Opava IC:00095711 (dále jen „žadatel“) a tímto
<br> s t a n o ví žadateli přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle % 77 odstavce 1 písmena c),zákona o silničním provozu,spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na silnicích II.a III.třídy v působnosti Městského úřadu ve Vítkově,jako obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti v rozsahu :
<br> Místo : Vítkov včet...

Načteno

edesky.cz/d/5028143

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Větřkovice
10. 01. 2022
10. 01. 2022
10. 01. 2022
10. 01. 2022
09. 01. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Větřkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz