« Najít podobné dokumenty

Obec Blažovice - MěÚ Šlapanice - Stanovení místní úpravy provozu - cyklostezka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Blažovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SLP-OV/66709-21/HAS/
226 <.>
39
<br> 226 <.>
61
<br> 226 <.>
77
<br> 226 <.>
89
<br> 226 <.>
95
<br> 227 <.>
20
<br> 227 <.>
21
<br> 227 <.>
21
<br> 227 <.>
40
<br> 227 <.>
49
<br> 227 <.>
53
<br> 227 <.>
54
<br> 227 <.>
57
<br> 227 <.>
59
<br> 227 <.>
66
<br> 227 <.>
74
<br> 227 <.>
75
<br> 227 <.>
77
<br> 227 <.>
78 ri
<br> msa
pr
<br> op <.>
<br> 227 <.>
84
<br> 227 <.>
85
<br> 227 <.>
90
<br> 227 <.>
90
<br> 227 <.>
92
<br> 227 <.>
93
<br> 227 <.>
95
<br> 227 <.>
95
<br> rim
sa
<br> pro
p <.>
<br> 227 <.>
99
<br> 228 <.>
05
<br> 228 <.>
13
<br> 228 <.>
15
<br> 228 <.>
15
<br> 228 <.>
37
<br> 228 <.>
65
<br> 228 <.>
65
<br> 228 <.>
77
<br> 228 <.>
78
<br> 228 <.>
88
<br> 228 <.>
96
<br> 229 <.>
01
<br> 229 <.>
08
<br> 229 <.>
08
<br> 229 <.>
12
<br> 229 <.>
15
<br> 229 <.>
18
<br> 229 <.>
20
<br> 229 <.>
20
<br> 229 <.>
23
<br> 229 <.>
25
<br> 229 <.>
27
<br> 229 <.>
27
<br> 229 <.>
31
<br> 229 <.>
32
<br> 229 <.>
33
<br> 229 <.>
35
<br> 229 <.>
35
<br> 229 <.>
38
<br> 229 <.>
42
<br> 229 <.>
44
<br> 229 <.>
46
<br> 229 <.>
51
<br> 229 <.>
52
<br> 229 <.>
52
<br> 229 <.>
52
<br> 229 <.>
53
<br> 229 <.>
55
<br> 229 <.>
57
<br> 229 <.>
57
<br> 229 <.>
59
<br> 229 <.>
60
<br> 229 <.>
62
<br> 229 <.>
63
<br> 229 <.>
63
<br> 229 <.>
64
<br> 229 <.>
64
<br> 229 <.>
69
<br> 229 <.>
70
<br> 229 <.>
70
<br> 229 <.>
70
<br> 229 <.>
72
<br> 229 <.>
72
<br> 229 <.>
72
<br> 229 <.>
73
<br> 229 <.>
75
<br> 229 <.>
75
<br> 229 <.>
76
<br> 229 <.>
76
<br> 229 <.>
78
<br> 229 <.>
78
<br> 229 <.>
78
<br> 229 <.>
79
<br> 229 <.>
79
<br> 229 <.>
81
<br> 229 <.>
82
<br> 229 <.>
83
<br> 229 <.>
83
<br> 229 <.>
85
<br> 229 <.>
87
<br> 229 <.>
87
<br> 229 <.>
87
<br> 229 <.>
89
<br> 229 <.>
89
<br> 229 <.>
91
<br> 229 <.>
91
<br> 229 <.>
91
<br> 229 <.>
91
<br> 229 <.>
91
<br> 229 <.>
91
<br> PLYN
AREN
<br> SKY
OBJE
<br> KT
<br> 229 <.>
92
<br> 229 <.>
93
<br> 229 <.>
94
<br> 229 <.>
94
<br> 229 <.>
95
<br> 229 <.>
97
<br> 229 <.>
97
<br> 229 <.>
98
<br> 229 <.>
98
<br> 230 <.>
01
<br> 230 <.>
01
<br> 23...
VV-OOP
[[
<br> ]
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7,664 51 Šlapanice
<br> pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno
Odbor výstavby,silniční správní úřad
<br>
<br>
Číslo jednací: Čj.SLP-OV/66709-21/HAS
Spisová značka: Sp.SLP-OV/13581-2021/HAS
Vyřizuje/linka: Ing.arch.Soňa Hanzlová/533304450
E-mail: hanzlova@slapanice.cz
V Brně dne: 24.11.2021
Datová schránka: 2xfbbgj
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Šlapanice,odbor výstavby,podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení
místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici II.a III.třídy,místní
komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v řízení zahájeném na základě podnětu
Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko,se sídlem Opuštěná 9/2,65670 Brno,IČO 04379322;
zastoupeného na základě plné moci Ing.Adolfem Jebavým,se sídlem Gorkého 59/9,602 00 Brno <,>
IČO 64313743 (dále též „podatel“) ze dne 27.08.2021 ve věci vedeného správního řízení
o opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ust.§ 77 odst.1 písm.c)
a ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a po předchozím projednání s dotčeným orgánem
podle ust.§ 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním provozu,kterým je Policie ČR,Územní
odbor Brno-venkov,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova
687/24,611 32 Brno,IČO 7515149 a po písemném souhlasu tohoto dotčeného orgánu,vydaného
pod č.j.: KRPB-33878-3/ČJ-2021-0603DI-PET dne 23.06.2021; podle ust.§ 77 odst.1 písm.c)
zákona o silničním provozu
<br> stanovuje místní úpravu provozu
<br> na účelové komunikaci »D42 KOBYLNICE – PRACE«,nacházející se mezi stá...

Načteno

edesky.cz/d/5028060

Meta

Územní plánování   Stavby   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Blažovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz