« Najít podobné dokumenty

Město Hlinsko - rozhodnutí - společné povolení (U+S): Rekonstrukce chodníku v ul. Faráře Toufara v Hlinsku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hlinsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-45782.pdf
Adresa:
Městský úřad Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko
<br>
<br> Kontaktní údaje:
ID DS: k4hby3r
Tel: 469 326 111
El.podatelna: e-podatelna@hlinsko.cz
E–mail: mesto@hlinsko.cz
<br> Bankovní spojení:
Komerční banka,a.s <.>
19-0000623531/0100
IČ: 00270059
DIČ: CZ00270059
<br> Spisová značka:
S-SÚ/45782/2021/7
Strana 1 (celkem 9)
<br>
<br>
<br>
Městský úřad Hlinsko *MUHLX00NLVXL*
Poděbradovo náměstí 1,539 23 Hlinsko
<br> stavební úřad – úsek silničního hospodářství
Adresa pracoviště: Adámkova tř ída 554,Hlinsko
<br> Váš dopis ze dne: 12.8.2021
<br> Vaše značka:
Č.j.: Hl 68709/2021/SÚ
<br> Spisová značka: S-SÚ/45782/2021/7
<br> Spisový znak – skart.znak/lhůta: 330/A20
<br> Opráv.úřední osoba: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
E – mail: zastera@hlinsko.cz
<br> Počet listů/příloh: 9 str <.>
<br> V Hlinsku dne: 29.11.2021
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Hlinsko,stavební úřad,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.4 písm.a) a
<br> odst.5 písm.b)zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.1 zákona o
<br> pozemních komunikacích,a § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve stavebním řízení
přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o společné povolení,kterou dne 12.8.2021
<br> podalo
<br> Město Hlinsko,Odbor investic a městského majetku,Poděbradovo náměstí č.p.1,539 01 Hlinsko
<br> v Čechách 1 (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br>
<br> na stavbu: Rekonstrukce chodníku v ul.Fará...

Načteno

edesky.cz/d/5027648

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hlinsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz