« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Pozvánka na VZ 7/2021, konané dne 8.12.2021 v 19:00 v KD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

svolani-zo-163e1.pdf
Obec Horní Bojanovice
<br>
<br>
Starosta obce Horní Bojanovice svolává podle příslušných ustanovení
<br> obecního zřízení (§ 93 odst.1 zákona o obcích)
<br>
veřejné zasedání Zastupitelstva obce Horní Bojanovice
č.7/2021
<br>
dne 8.12.2021 v 19:00 hodin
<br> v sále Kulturního domu
<br>
<br> Program jednání
1.Zahájení - volba zapisovatele,ověřovatelů a návrhové komise,program jednání
2.Návrh rozpočtu na rok 2022
3.Návrh střednědobého rozpočtu na roky 2023-2025
4.Rozpočet SKF na rok 2022
5.Plán inventur za rok 2021
6.Obecně závazná vyhláška obce č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství a Obecně závazná vyhláška obce č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
7.Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2023-2024 MŠ
8.Žádost o prodloužení pronájmu obecních prostor
9.Dodatek č.1 k pronájmu obecního bytu č.2
10.Pronájem obecního bytu
11.Prodej části pozemku p.č.3724
12.Prodej části pozemku p.č.1508/9
13.Žádost o zastavení prodeje části parcely č.3724
14.Dodatek č.2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
14.Různé (rozpočtové opatření)
15.Diskuse
16.Závěr
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 29.11.2021
Vyvěšeno v elektronické podobě: 29.11.2021
Sňato dne:
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5027045

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz