« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Návrh rozpočtu na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

navrh-rozpoctu-na-rok-2022-vydaje.pdf
2022 2022
<br> Paragraf Položka Název výdajů částka Kč
<br> Součet za
<br> paragraf
<br> 1031 5169
<br> Lesní hospodářství - služby jinde
<br> nezařazené 25 000
<br> 1031 5139
<br> Lesní hospodářství - materiál jinde
<br> nezařazený 5 000
<br> 1031 Lesní hospodářství 30 000
<br> 2212 5171 Opravy- náves točna,panelová cesta 800 000
<br> 2212 Silnice 800 000
<br> 2219 5139 Pozemní komunikace- údržba 20 000
<br> 2219 5171 Pozemní komunikace- opravy a udržování 250 000
<br> 2219 Ostatní záležtosti pozemních komunikací 270 000
<br> 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 310 000
<br> 2292 Provoz veřejné silniční dopravy 310 000
<br> 2310 5169 Pitná voda - služba 40 000
<br> 2310 5171 Pitná voda - oprava 20 000
<br> 2310 6121
<br> Budovy,XXXX a stavby - vodovod k rybníku +
<br> projekt paneláky 170 000
<br> 2310 5139 Pitná voda - materiál 12 000
<br> 2310 Pitná voda 242 000
<br> 2321 5139 Odvádění a čištění odp.vod 5 000
<br> 2321 5169 Odvádění a čištění odp.vod-služby 15 000
<br> 2321 5171 Opravy a udržování 150 000
<br> 2321 6121 Budovy,XXXX a stavby
<br> XXXX
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a
<br> nakládání s kaly 170 000
<br> 3111 5339 Příspěvek školský obvod MŠ Plav 50 000
<br> 3111 Mateřské školky 50 000
<br> 3319 5139 Nákup mat.jinde nezařazený
<br> 3319 5169 Nákup ostatních služeb
<br> 3319 5175 Pohoštění
<br> 3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 000
<br> Rozpočtové výdaje
<br>
<br> 3319 6121 Budovy,XXXX a stavby - knihovna X XXX XXX
<br> XXXX Ostatní záležitosti kultury 1 265 000
<br> 3399 5169 Nákup ostatních služeb 75 000
<br> 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený-děti 20 000
<br> 3399 5194 Věcné dary jubilea 20 000
<br> 3399
<br> Ostaní záležitosti kultury,církví a sděl <.>
<br> Prostř.115 000
<br> 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 3412 5171
<br> Budovy,XXXX a stavby-oprava povrchu
<br> hřiště XX XXX
<br> 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 50 000
<br> 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 13 000
<br> 3419 5...
navrh-rozpoctu-na-rok-2022-prijmy.pdf
Schválen v obecním zastupitelstvu dne: …………………….<.>
<br> 2022
ParagrafPoložka Název příjmu
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 440 800
<br> 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 52 000
<br> 1113 Daň z příjmu fyzických osob,z kapitál výnosů 202 000
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob 1 521 000
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 4 234 500
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy 1 000
<br> 1337 Poplatek za likvidace komunál.odpadu 380 000
<br> 1341 Poplatky ze psů 11 000
<br> 1343 Poplatek za užívání veř.Prostranství
<br> 1381 Výnosy z loterií 1 000
<br> 1382 Zrušený odvod z loterií apod.her kr.výher.Hrac.Přístr.-
<br> 1361 Správní poplatky ( např.ověřování ) 6 000
<br> 1511 Daň z nemovitosti 280 000
<br> Daňové příjmy 8 129 300
<br> 4111 Neinvestiční přijaté dotace,ze státního rozpočtu
<br> 4112 Neinves.přijaté dotace,ze stát.rozpočtu,v rámci souhrn.dotačn.121 000
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát,rozpočt
<br> Přislíbená dotace na knihovnu 939 000
<br> 4222 Investiční přijaté dotace od krajů
<br> Přijaté transfery 1 060 000
<br> 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000
<br> 1031 2111 Lesní hospodářství - prodej dřeva 30 000
<br> 2221 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady,provoz veř.sil.dopravy 30 000
<br> 2321 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitých věcí 232 000
<br> 2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (odvádění a čištění vod)
<br> 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb 2 000
<br> 3421 2111 Příjmy z poskytování služeb 1 000
<br> 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb 170 000
<br> 3613 2132 Příjmy z pronájmu majetku 60 000
<br> 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb 15 000
<br> 3639 2119 Příjmy- věcné břemena
<br> 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků
<br> 3722 2111 Sběr a odvoz komunálního odpadu 100 000
<br> 3745 2111 Péče o vzhled obce 8 000
<br> 6171 2111 Činnost místní správy - poskytování služeb 1 600
<br> 6310 2141 Příjmy z finančních operací - úroky 600
<br> 6310 2324 Čevak 130...

Načteno

edesky.cz/d/5025625

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz