« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 15.11.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 15.11.2021.pdf (1.86 MB)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Nučíce konaného dne 15.11.2021
<br> Místo konání: Obecní úřad Nučice Čas zahájení: 18 hod <.>
<br> Přítomni: l.<.> Mervardová,M.Kočí,M.Jirsová,P.Krutský,R.Maršák,|.Nováková,J.Chromý Přítomno je ? zastupitelů ze ?,zastupitelstvo je usnášeníschopné.Předsedající: místostarosta obce XXXXXXXX XXXX
<br> Předsedající všechny přítomné přivítal a konstatoval,že zasedání Zastupitelstva obce Nučice (dále jen „zasedání“) bylo řádně svoláno dle zákona,pozvánka s navrženým programem zasedání byla zveřejněna na úřední desce,elektronické úřední desce obce a že zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Informoval,že zápis z minulého zasedání byl v zákonných lhůtách vypracován,podepsán a vyvěšen.Ke zveřejněnému zápisu bylo podáno písemné odvolání paní BJ <.>
<br> Dále předsedající určil zapisovatelem M.Jirsovou a ověřovateli zápisu |.Novákovou a J.Chromého.K určenému zapisovateli & ověřovatelům nebyly vzneseny žádné námitky ani protinávrhy <.>
<br> Předsedající přečetl program zasedání: 1.Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2021 pro poskytování dotací
<br> z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tematického zadání Rybníka a malé vodní nádrže Oblast podpory Rekonstrukce a obnova rybníků a malých vodních nádrží
<br> 2.Schválení veřejné zakázky na BOZP — na rybník
<br> Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV—12-
<br> 6029497/VBl Nučice,kNN,č.parc.27/2
<br> Rozpočtové opatření č.6/2021
<br> Výpověď smlouvy pronájmu nebytových prostor
<br> Odvolání paní BJ.proti zápisu ze Zasedání zastupitelstva obce Nučice konaného dne 18.10.2021
<br> Různé
<br>.Diskuze
<br> Tento program byl vyvěšený,a doplňují a upravuji program zasedání takto:
<br> 7.Žádost o omezení provozu MŠ v době vánočních prázdnin od 23.12.2021—2.1.2022
<br> 8.Různé
<br> 9.Diskuze
<br> a vyzval zastupitele k hlasování doplněného a upraveného program...

Načteno

edesky.cz/d/5025371

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz