« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Návrh střednědobého výhledu DSO Hořovicka 2023-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu DSO Hořovicka 2023-2025
IČ: 47560002
<br> 2023 2024 2025
<br> 6 096 190 6 279 080 6 467 450
<br> 71 700 71 700 71 700
<br> 500 500 500
<br> 6 168 390 6 351 280 6 539 650
<br> 2 023 2 024 2 025
<br> 6 096 190 6 279 080 6 467 450
<br> 69 200 69 200 69 200
<br> 3 000 3 000 3 000
<br> celkem 6 168 390 6 351 280 6 539 650
<br> Zpracovala: XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> pověřená vedením účetnictví DSO
<br> Vyvěšeno dne : 24.11.2021
<br> ředitel
<br> Návrh střednědobého výhledu DSO Hořovicka na rok 2023 - 2025 je zveřejněn na internetových stránkách města Hořovice -
<br> Hořovicko - DSO dokumenty a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č.215 Městského úřadu Hořovice,odbor finanční,u
<br> paní Kateřiny Lukešové <.>
<br> Výdaje jsou výhledově rozpočtované jako vyrovnané k příjmům.Výdaje na dopravní obslužnost jsou ročně navýšeny o 3 % <,>
<br> ostatní výdaje budou každý rok téměř shodné <.>
<br> ostatní činnosti
<br> Příjmy - dotace
<br> obce (bez rozpisu)
<br> obce - režie
<br> úroky
<br> celkem
<br> Výdaje
<br> Připomínky k návrhu střednědobého výhledu mohou občané členských obcí uplatnit podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o
<br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů písemně do 16.12.2021 nebo ústně při jeho projednávání dne 20.12.2021 <.>
<br> bankovní poplatky
<br> Návrh střednědobé výhledu rozpočtu
Dobrovolného svazku obcí založeného za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu
<br> Hořovicka
na roky 2023 - 2025
<br> Dr.Ing.XXXX XXXXXX,v.r <.>
<br> dopravní obslužnost

Načteno

edesky.cz/d/5024260


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz