« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Návrh rozpočtu DSO Hořovicka 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu DSO Hořovicka 2022
Návrh rozpočtu
<br> Dobrovolného svazku obcí založený za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovicka
<br> na rok 2022
<br> dle odvětvového Členění (paragrafů) IČ: 40560002
<br> my v Kč 50000 Dotace obcí na do XXX XXXX X XXX XXX,XX XXXXX obcí na režii 71 702,00 56310 Finanční — úroky 500,00 5 990 832,00 Kč
<br> v Kč 5 2292 Do íobslužnost veře ' i službami 5 918 630,00 56310 Finanční - bankovní 3 000,00 56409 Odmě včetně odvodů 62 000,00 56409 Ostatní ' - služby 7 202,00
<br> 5 990 832,00 Kč
<br> Rozpočet Dobrovolného svazku obcí založeného za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovicka je sestaven jako vyrovnaný <.>
<br> Středočeský kraj na svém území působí jako objednatel dopravní služby a má uzavřeny předmětné smlouvy o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti.Celková částka na dodpravní obslužnost pro rok 2022 je navýšena o cca 15 % <.>
<br> Odměny a odvody jsou rozpočtovány ve stejné výši jako v předcházejících letech,v ostatních výdajích jsou rozpočtovány bankovní poplatky a aktualizace softwaru,ve kterém je účetnictví zpracováváno (přesnou částku zatím nemáme) <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit podle 539 odst.6 zá kna č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů písemně do 16.12.2021 nebo ústně při jeho projednávání dne 20.12.2021 <.>
<br> Podle zákona č.232017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je součástí návrhu rozpočtu zveřejnění informace o schváleném rozpočtu na rok 2021 a o jeho skutečném plnění,viz příloha č.2 <.>
<br> Návrh rozpočtu 050 na rok 2022je zveřejněn na internetových stránkách města Hořovice - Hořovicko — DSO dokumenty a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č.215 Městského úřadu Hořovice,odbor finanční,u paní Kateřiny Lu kešové <.>
<br> Příloha: „ _ _ _ _,<,> c.1 Rozpis prijmu od jednotlivych obc: 5.2 Přehled plnění rozpočtu 2021 - příjmy a výdaje !( 31.10.2021 Zpracovala: XXXXXXXX XXXXXXXX Dr....
Dokumenty:
Návrh rozpočtu
<br> Dobrovolného svazku obcí založený za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovicka
<br> na rok 2022
<br> dle odvětvového Členění (paragrafů) IČ: 40560002
<br> my v Kč 50000 Dotace obcí na do XXX XXXX X XXX XXX,XX XXXXX obcí na režii 71 702,00 56310 Finanční — úroky 500,00 5 990 832,00 Kč
<br> v Kč 5 2292 Do íobslužnost veře ' i službami 5 918 630,00 56310 Finanční - bankovní 3 000,00 56409 Odmě včetně odvodů 62 000,00 56409 Ostatní ' - služby 7 202,00
<br> 5 990 832,00 Kč
<br> Rozpočet Dobrovolného svazku obcí založeného za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovicka je sestaven jako vyrovnaný <.>
<br> Středočeský kraj na svém území působí jako objednatel dopravní služby a má uzavřeny předmětné smlouvy o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti.Celková částka na dodpravní obslužnost pro rok 2022 je navýšena o cca 15 % <.>
<br> Odměny a odvody jsou rozpočtovány ve stejné výši jako v předcházejících letech,v ostatních výdajích jsou rozpočtovány bankovní poplatky a aktualizace softwaru,ve kterém je účetnictví zpracováváno (přesnou částku zatím nemáme) <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit podle 539 odst.6 zá kna č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů písemně do 16.12.2021 nebo ústně při jeho projednávání dne 20.12.2021 <.>
<br> Podle zákona č.232017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je součástí návrhu rozpočtu zveřejnění informace o schváleném rozpočtu na rok 2021 a o jeho skutečném plnění,viz příloha č.2 <.>
<br> Návrh rozpočtu 050 na rok 2022je zveřejněn na internetových stránkách města Hořovice - Hořovicko — DSO dokumenty a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č.215 Městského úřadu Hořovice,odbor finanční,u paní Kateřiny Lu kešové <.>
<br> Příloha: „ _ _ _ _,<,> c.1 Rozpis prijmu od jednotlivych obc: 5.2 Přehled plnění rozpočtu 2021 - příjmy a výdaje !( 31.10.2021 Zpracovala: XXXXXXXX XXXXXXXX Dr....

Načteno

edesky.cz/d/5024259

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz