« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_368.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_368.pdf
OZNÁMENÍ záměru pronájmu nemovitostí v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky
<br> V souladu s ustanovením š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme ve lhůtě nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce
<br> PRONÁJEM POZEMKU
<br> Parcela číslo: st.p.č.3124
<br> Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
<br> Výměra: 18 m2
<br> Katastrální území: Mariánské Hory,obec Ostrava
<br> Lokalita: ul.Výstavní-Zelená
<br> Vlastník: statutární město Ostrava
<br> Svěřeno: městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
<br> Důvod pronájmu: pozemek pod garáží ve vlastnictví jiné osoby
<br> č.j.: MH 18469/2021/OM/Ko
<br> O záměru obvodu pronajmout pozemek rozhodla“ Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky dne 24.11.2021 pod č.usn.2593FRMOb-MH/1822/74 <.>
<br> Bližší informace podá majetkový odbor,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,tel.č.XXX XXX XXX,e-mail: kozelska©maríanskehory.cz
<br> Územní informace kzáměru pronájmu výše uvedeného pozemku vk.ú.Mariánské Hory,obec Ostrava je součástí tohoto oznámení <.>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA,_ ' Úřad městského obvodu |0k- Vystavnl-Zelena Mariánské Hory a Hulváky ' „r,„
<br> Písemnost ev.C.“ 3368 ída—)*! 1
<br> vyvěšena dne.13312321:
<br> sňata dne: za spravncst: souběžné zveřejněna na internetu * <.>

Načteno

edesky.cz/d/5023856


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
20. 01. 2022
20. 01. 2022
20. 01. 2022
20. 01. 2022
20. 01. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz