« Najít podobné dokumenty

Obec Račetice - Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Račetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Podrobnosti o návrhu rozpočtu ÚK pro rok 2022 (426.95 kB)
1
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2022 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
v souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje
v samostatné působnosti pro rok 2022,kterými jsou:
<br> a) restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky <,>
b) zefektivnění vzdělávacího systému <,>
c) podpora regionálního zdravotnictví <,>
d) zefektivnění dopravní obslužnosti,dopravní infrastruktura <,>
e) rozvoj sociálních služeb <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 vychází z oživení hospodářství ČR po pandemii
COVID – 19.Je sestaven s meziročním nárůstem vlastních příjmů o 1 145 mil.Kč,tj.o 19 %
a zapojením uspořených vlastních prostředků,minulých let ve výši 638 mil.Kč,takže
ve výdajích umožňuje standartní zajištění kompetencí i rozvoj kraje <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2022 je navržen jako schodkový v objemu 24 966 mil.Kč:
<br> v mil.Kč
<br> Příjmy 23 816
<br> Výdaje 24 966
<br> Saldo: příjmy - výdaje -1 150
<br> Financování celkem,z toho: 1 150
<br> Prostředky minulých let 638
<br> Úvěrový rámec 2016 - 2023 627
<br> Úvěr 2021 - 2025 610
<br> Úvěr 2017 - 2022 174
<br> Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -25
<br> Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022 -150
<br> Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 -724
<br>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2022 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím zřízených 133 příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor.Kapitálový rozpočet (2 798 mil.Kč) je prioritně
zaměřen na investice do majetku kraje (2 270 mil.Kč) <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2022 byla prioritně podpořena obnova,modernizace a udržování
majetku kraje nad rámec projektů (1 215 mil.Kč) a také projekty spolufinancované z EU
(1 064 mil.Kč).Kapitálové výdaje jsou navrženy ve výši 11 % celkových výdajů.Ke krytí
kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen p...

Načteno

edesky.cz/d/5023192

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Račetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz