« Najít podobné dokumenty

Město Hulín - VV 2021-175 - rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hulín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace (653.54 kB)
Digitálně podepsal:
<br> Č.].KRPZ-59643-9/ČJ—2021450806 _ibor Hájek Příloha č,1 3.11.2021 11:40:42
situace (1.99 MB)
Machová
<br> O
tro
<br> ko
vic
<br> e
<br> O
tro
<br> ko
vice
<br> M
íškovice
<br> Lu
ds
<br> lav
ice
<br>
<br>
H
u
lín
<br> Záhlinice
<br> Kurovice
<br> Tlumačov
<br> I/5
5
<br> I/5
5
<br> III
/4
<br> 38
26
<br> III/43828
<br> IS 11a
<br> IS
11a
<br> IS
1
<br> 1a
<br>
1
<br> 6
<br> 5
IS
<br> 11
a
<br> 4
<br> IS 1
1a
<br> E13/Mimo vozidla stavby/
<br> 3
<br> Okres Kroměříž
Okres Zlín
<br> IS11c
<br> IS1
1c
<br> IS 11a
<br> 2
<br> D
5
5
<br> III/43835
<br> III/43828
<br> III/
43
<br> 82
6
<br> II/367
<br> B 2
4b
<br> E 1
3 /M
<br> imo
voz
<br> idla
sta
<br> vby
/
<br> B 24a
<br> IS
11
<br> b /
Zá
<br> hli
nic
<br> e/
<br> IS
1
<br> 1b
/Z
<br> áh
lin
<br> ic
e/
<br> IS 11b /Záhlinice/
<br> IP
1
<br> 0b
<br> IS
11
<br> c
<br> IP
10
<br> a
IP
<br> 10
a
<br> E3
a/1
<br> 80
0m
<br> /
<br> E3
a/1
<br> 80
0m
<br> /
<br> IP
10
<br> a
<br> E3
a/1
<br> 80
0m
<br> /
<br> 180
0 m
<br> IS 1
1b /
<br> Kur
ovic
<br> e/
<br> IS
1
<br> 1
b
/
Z
<br> á
h
lin
<br> ic
e
/
<br> IS
11
<br> b /
Ku
<br> ro
vic
<br> e/
<br> 1 2 3
<br> 5 64
<br> ŽEL.PŘEJEZD
NA SIL.III/43828
<br> UZAVŘEN
<br> ŽEL.PŘEJEZD
NA SIL.III/43828
<br> UZAVŘEN
<br> ŽEL.PŘEJEZD
NA SIL.III/43828
<br> UZAVŘEN
<br> ŽEL.PŘEJEZD
NA SIL.III/43828
<br> UZAVŘEN
<br> ŽEL.PŘEJEZD
NA SIL.III/43828
<br> UZAVŘEN
<br> ŽEL.PŘEJEZD
NA SIL.III/43828
<br> UZAVŘEN
<br> Uzavřený úsek
<br> S
<br> 2xA4Úplná uzavírka silnice III/43828
<br> Vypracoval:
<br> Název akce:
<br> Název objektu:
<br> Příloha:
<br> Datum:
<br> Č.výkresu:Formát: Č.soupravy:
<br> Ing.XXXX XXXXX XX.X.XXXX
<br> X
<br> Přechodné dopravní značení
<br> Změna trakční soustavy
v úseku Nedakonice - Říkovice <,>
<br> P8171 Kurovický
<br> Z2
+B
<br> 1+
1x
<br> V
S
-1
<br> +E
13
<br> /M
im
<br> o
vo
<br> zi
dl
<br> a
st
<br> av
by
<br> /
<br> Z
2+B
<br> 1+1xV
S
<br> -1+E
13
<br> /M
im
<br> o vozidla stavby/
<br> MI
MO
<br> VO
ZID
<br> LA
ST
<br> AV
BY
<br> MIMO
VOZIDLA
<br> STAVBY
<br> B
30
<br> +Z
2
<br> B
30+Z2
<br>
2021-11-09T10:39:18+0000
Not specified
vyhláška (829.97 kB)
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Kroměříž,odbor občansko správních agend,odd.dopravy a silničního hospodářství,jako
<br> příslušný silniční správní úřad,(dále jen „ODSH KM“),dle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb.<,>
<br> o pozemních komunikacích,ve znění později vydaných předpisů (dále jen „zákon o pozemních
<br> komunikacích“),věcně a místně příslušný,dle § 10 a § 11 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění později vydaných předpisů (dále jen „správní řád“),na základě žádosti podané <,>
<br> dne 8.11.2021 společností AŽD Praha s.r.o <.>,Žirovnická 2/3146,106 17 Praha 10,IČ: 480 29 483
<br> zastoupena na základě plné moci společností SEKNE,spol.s.r.o <.>,Hamerská 12,772 00 Olomouc,IČ:
<br> 623 63 701 zastoupena na základě plné moci Janou Reichovou,nar.25.9.1974,bytem Jos.Fialy 33 <,>
<br> 783 34 Skrbeň /dále jen „žadatel“/
<br>
povoluje
<br>
<br> uzavírku (úplnou) provozu na pozemní komunikaci
podle § 24 odst.1 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhl.č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí
<br> zákon o pozemních komunikacích,ve znění později vydaných předpisů
<br>
<br> Silnice: III/43828 mezi obcemi Záhlinice – Kurovice (žel.přejezd P8171)
<br> III/05511 mezi obcemi Hulín – Chrášťany (žel.přejezd P8173)
<br> Místo: železniční přejezd P8171,P8173 žel.trati Hulín – Říkovice
<br> Důvod: „Změna trakční soustavy na AC 25 kV,50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice“ –
<br> oprava zabezpečovacího zařízení na žel.přejezdech
<br> Termín: 6.12.2021 od 7:00 hodin – 10.12.2021 do 17:00 hodin
<br> Odpovědná osoba: XXXXX XXXXXX,AŽD Praha s.r.o <.>,tel.: 725 877 505
<br>
<br> Objízdná trasa:
<br> železniční přejezd P8171 III/43828 - I/55 - III/43826 (Záhlinice – Tlumačov - Kurovice)
<br> autobusy linky č.771255 spoje č.5 a 6 po místní komunikaci podél železničního koridoru mezi silnicemi
<br> III/05511 a III/43828
<br> železniční přejezd P8173 III/05511 – I/55 – III/05511 (Hulín – Záhlinice – Chrášťany)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> oprávněná úřední XXXXX XXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/5023166

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hulín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz