« Najít podobné dokumenty

Obec Vanovice - Záměr prodeje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha záměru
297/2
<br> 297/5
<br> 363/2
<br> 445/73
<br> 443/ 14
<br> 448/15
<br> 4471 447/1 448/ 15 448/13 N 448/17 297/ 70 6293; 33 297/12 _ ti?) dalši/?D -.33 297/13 '.24 443/19 zMB/ D'? % * ' f.Za 4 WM:/(cf,25.4 Z
<br> Obec Vanomce V: mio? 132
<br> GT9 BF: Vauovice IČO: 00231191 \a'ww.v£111c'1\'iMLr-z ©
<br> 257/15
<br> 25' 7/15
<br> /\
<br> 312/15
Záměr prodeje
„ Obec Vanovice,Vanovice 132,679 36 VANOVICE
<br> ZÁMĚR
<br> Obec Vanovice na základě zákona číslo 128/2000 Sb.?; 39.odst.1 zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění zveřejňuje záměr prodeje pozemků v katastrálním území Vanovice
<br> Parcela číslo Výměra par.č.výměra
<br> 447/2 928 m2
<br> 447/3 922 rn2
<br> 447/4 798 m2 + 447/5 122 1112 jeden celek 448/5 993 rn2
<br> 448/6 759 m2
<br> 448/7 757 rn2
<br> 448/8 754 m2
<br> 448/9 751 m2
<br> 448/10 748 rn2
<br> 448/11 570 m2 + 448/12 186 na2 jeden celek 448/13 871 m2
<br> 448/ 14 732 1112
<br> 448/15 731 m2
<br> 448/ 16 732 m2
<br> 448/17 610 m2 + 448/18 124 1112 jeden celek
<br> Přílohou záměru je situační plánek dle geometrického plánu číslo 291—3 126/2021 na kterém jsou zmíněné parcely <.>
<br> Vanovice dne 25.11.2021 XXXXX XXXXXX X starosta Obce Vanovice
<br> Ober: Vanovice ___ Vanovíce 132
<br> ' "Š'-» GTQ BG Vanovíce
<br> “ TCO: 00281191 www.vanovice.ez ©
<br> Vyvěšeno dne:25.1 1.2021
<br> Sejmuto dne:
<br> E-Mail: ucetnKQZvanavicacz,vanovicnganavicexg starosta©vanovicacz www.vanovíce.cz Telefon: 516/465 621/465 878 Bankovní spojení : ČSOB,] 0891 1 0 76/0300
<br> IČO.- 00281191

Načteno

edesky.cz/d/5023163

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz