« Najít podobné dokumenty

Obec Bezměrov - Rozpočet Obce Bezměrov na rok 2022 - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bezměrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet 2022 - návrh.doc [0,22 MB]
1 <.>
<br> Obec Bezměrov,Bezměrov 155,767 01 Kroměříž
<br>
<br>
<br>
V Bezměrově 24.11.2021
ROZPOČET 2022 - návrh
PŘÍJMY- položky
Pol <.>
<br> R- 2021
UR10/21
PS2021
R 2022
<br> 1111
Daň z příjmu fyzických osob za závislé činnosti
1 121 560
1 121 560
1 280 583
1 067 000
<br> 1112
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti
29 032
29 032
65 179
54 000
<br> 1113
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti
181 450
181 450
227 346
189 000
<br> 1121
Daň z příjmu právnických osob
1 202 248
1 202 248
1 890 782
1 576 000
<br> 1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
50 000
50 000
28 120
50 000
<br> 1211
Daň z přidané hodnoty
3 850 810
3 850 810
4 035 528
3 363 000
<br> 1361
Správní poplatky
4 000
4 000
4 404
4 000
<br> 1340
Poplatek za komunální odpad
180 000
180 000
179 300
180 000
<br> 1341
Poplatky ze psů
6 000
6 000
6 620
7 000
<br> 1343
Poplatky za užívání veřejného prostranství
2 000
2 000
960
1 000
<br> 1339
Poplatky za třídění odpadu-EKO
62 000
62 000
97 650
81 000
<br> 1511
Daň z nemovitostí
680 000
680 000
728 182
607 000
<br> 1381
Odvod loterií a podob.her kromě výh.hrac.př <.>
40 000
40 000
56 896
47 000
<br> 4111
Neinvestiční transf.z pokl.správy SR
30 000
136 623,51
141 250,32
0
<br> 4112
Neinvestiční přijaté dotace za státního rozpočtu -souhrn
143 100
151 000
151 000
151 000
<br> 4116
Dotace – program kompostování
0
455 110
455 110
1 039 000
<br> 2131
Pronájem pozemků -§ 1012
60 000
60 000
34 920
35 000
<br> 2119
Ostat.příjmy z vlast.činn.§ 1012 (VB)
0
1 000
1 000
1 000
<br> 2132
Pronájem kulturního domu § 3392
10 000
10 000
14 430
15 000
<br> 2141
Příjmy z finančních operací – úroky § 6310
1 000
1 000
911
1 000
<br> 2142
Příjmy z podílů na zisku a dividenda § 6310
15 500
15 500
16 000
15 000
<br> 2111
Příjmy z poskyt.služeb a výr.§ 6171 (kontejnery,mulčovač)
10 000
10 000
7 080
10 000
<br> 2132
Pronájem tělocvična § 6171
10 000
10000
13 641
10 000
<br> 2321
Přijaté neinvest dary § 6171
0
10 000
10 000
0
<br> 2310
Příjmy...

Načteno

edesky.cz/d/5023160

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bezměrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz