« Najít podobné dokumenty

Obec Rohovládova Bělá - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací 15.-16.11.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rohovládova Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace_CHaT_Rb.pdf
Oprava komunikace
<br> Zhotovitel:
<br> Kreslil:
<br> Zodp.projektant:
<br> XXXXX XXXXX / XXX XXX XXX / info@dzpce.czKontroloval:
<br> Kraj: Pardubický Okres: Pardubice Obec: Rohovládova Bělá
<br> Akce:
<br> DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
<br> DATUM
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> STUPEŇ PD
<br> MĚŘÍTKO
<br> 27.10.2021
<br> DIO
<br> -
<br> FORMÁT A4
<br> XXXXXX XXXXXXXXX / tel.: XXX XXX XXX
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PARDUBICE s.r.o <.>
<br> DZPCE
Rosice 155
<br> 533 51 Pardubice
IČO: 259 31 016 DIČ: CZ25931016
<br> tel.: 603 115 936
e-mail: info@dzpce.cz
<br> web: www.dzpce.cz
<br> oprava komunikace II/211
<br> 50 m
<br> 3,0 m
<br> B
2
<br> 6
<br> A
6
<br> b
<br>
A
1
<br> 5
<br> B
2
<br> 0
a
<br> Z
4
<br> C
4
<br> b
<br> A
1
<br> 5
<br> B
2
<br> 0
a
<br> A
1
<br> 0
<br> A
1
<br> 0
<br> P
7
<br> A
6
<br> b
<br>
P
8
<br> sv
ě
<br> tlo
<br> B
2
<br> 6
<br>
Stránka 1
II_vv_oop_prechodna_uprava_provozu_II211_Rohovladova_Bela.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY
<br> Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br> Sp.zn.<.> : SZ_MMP 113252/2021/3
Č.j.: MmP 115221/2021
vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXX
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: marcela.svadlenkova@mmp.cz
<br> V Pardubicích dne 8.listopadu 2021
<br> k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy
Obec Rohovládova Bělá,č.p.32,533 43 Rohovládova Bělá,IČ: 00274151
<br>
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích,na základě
§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád
<br>
vydává opatření obecné povahy
<br>
spočívající ve
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,vydaném pod
č.j.KRPE-85065-2/ČJ-2021-170606 dne 8.listopadu 2021
<br>
s t a n o v í
<br> ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích k označení provádění stavebních prací při opravě vozovky silnice č.II/211 v úseku od č.p.43 po č.p <.>
15 v obci Rohovládová Bělá <.>
<br> Žadatel: Chládek a Tintěra,Pardubice a.s <.>,se sídlem K Vápence 2677,Zelené Předměstí,530 02 Pardubice <,>
<br> IČ: 25253361 zastoupena na základě plné moci společností Dopravní značení Pardubice,s.r.o <.>,se
sídlem Rosice 155,533 51 Pardubice,IČO: 25931016
<br>
K označení použijte značky:
 A15,B20a (30),A10,A6b,P7,P8,Z4a,C4b,S1a-c,S7 dle...

Načteno

edesky.cz/d/5023150

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rohovládova Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz