« Najít podobné dokumenty

Obec Soběkury - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Soběkury.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška (616.36 kB)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Přeštice,odbor správní a dopravní podle ustanovení § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti ze dne 8.11 <.>
2021,kterou podala Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,příspěvková organizace,IČ
72053119,se sídlem Koterovská 162,326 00 Plzeň,(dále jen "navrhovatel")
<br> s t a n o v í
<br>
v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů po
předchozím písemném vyjádření Policie ČR,KŘ.územní odbor Plzeň - venkov pod č.j.KRPP-
137411-2/ČJ-2021-031106-48 ze dne 1.11.2021 z důvodu zabezpečení dopravního opatření pro
provádění udržovacích a havarijních prací v roce 2022 na silnicích II.a III.třídy v územním
obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Přechodná úprava provozu se povoluje v termínu od 1.1.2022 – 31.12.2022 <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou
<br> se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,technickými podmínkami TP 66,Zásady
<br> pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“,II.vydání a dle příslušných platných
<br> technických norem.Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66
<br> v reflexním provedení <.>
Dopravní značky budou použity dle TP 66 schémat číslo B/1,B/2,B/3,B/4,B/5.1,B/5.2 <,>
<br> B/7,B/8,B/14.2,B/14.3,B/24,B/25.1,B/25.2,B/25.3 v obci a schémat číslo C/1,C/2,C/3,C/4,C/6 <,>
C/7,C/10c,C/11,C/12,C/13,C/14 - mimo obec,včetně přechodného dopravního značení
upozorňující na závadu ve sjízdnosti pozemní komunikace z důvodu dopravní nehody na
komunikaci A/7a,A/8,A/22 a Z/3,Z/4.Dopravní značení bude používáno výhr...

Načteno

edesky.cz/d/5023135

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Soběkury      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz