« Najít podobné dokumenty

Obec Jinačovice - VV- opatření ob. povahy- stanovení úpravy provozu na poz. komunikací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jinačovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úprava TDZ
P2
<br> IJ4b
<br> IJ4b
<br> P4
<br> IP6
<br> B
8
<br> B
8
<br> ZÓNA
<br> IZ8b
<br> 30 6,5t
MIMO
<br> VOZIDLA S
<br> POVOLENÍM
OÚ
<br> ZÓNA
<br> IZ8a
<br> 306,5t
MIMO
<br> VOZIDLA S
<br> POVOLENÍM
OÚ
<br> ZÓNA
<br> IZ8b
<br> 30
6,5t
<br> MIMO
VOZIDLA S
<br> POVOLENÍM
OÚ
<br> ZÓNA
<br> NAVRŽENÉ DZ B8 Z DŮVODU
KOLIZE MEZI CHODCEM A
CYKLISTOU VE ZÚŽENÉM
PROSTORU STEZKY
<br> 1,5 m
<br> NA
VR
<br> ŽE
NÉ
<br> D
Z
<br> B8
Z
<br> D
ŮV
<br> OD
U
<br> KO
LIZ
<br> E
ME
<br> ZI
CH
<br> OD
CE
<br> M
A
<br> CY
KL
<br> IS
TO
<br> U
VE
<br> Z
ÚŽ
<br> EN
ÉM
<br> PR
OS
<br> TO
RU
<br> S
TE
<br> ZK
Y
<br> A12
A12
<br> B
19
<br> STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKA ZRUŠENA A PŘESUNUTA
<br> NOVÁ TRASA CYKLOSTEZKY
<br> NOVÁ TRASA CYKLOSTEZKY
<br> 1
<br> MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU
<br> OBEC JINAČOVICE - ÚPRAVA TDZ
<br> SJ
<br> Z
<br> V
<br> POZNÁMKA:
<br> - Umístění dopravního značení dle TP č.65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích)
<br> IP4
<br> IP4
<br> NOVĚ NAVRŽENÁ MÍSTNÍ ÚPRAVA
<br> DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ ÚPRAVA
<br> DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> ZRUŠENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> IP4
<br> AutoCAD SHX Text
Technická kontrola:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
ZNAKOM s.r.o.- ZENGROVA 2694/4,615 00 BRNO,TEL.602 593 383,ZNAKOM@ZNAKOM.CZ,(PRACOVIŠTĚ: RYBNÍČEK 12,602 00 BRNO)
<br> AutoCAD SHX Text
Zodpovědný projektant:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
Vedoucí projektant:
<br> AutoCAD SHX Text
Ředitel:
<br> AutoCAD SHX Text
XXXXX XXXXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
ZNAKOM s.r.o <.>,ZENGROVA 2694/4,615 00 BRNO
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
mob: XXX XXX XXX
<br> AutoCAD SHX Text
Vypracoval:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
POTVRZENÍ SOUHLASU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ:
<br> AutoCAD SHX Text
Obsah:
<br> AutoCAD SHX Text
Akce:
<br> AutoCAD SHX Text
Místo:
<br> AutoCAD SHX Text
Sta...
VV opatření ob povahy
Bc.XXXXXXXX XXXXX
tel.+XXX XXX XXX XXX
mob.+420 702 242 163
kucka@kurim.cz
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 4
počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Bc.XXXXXXXX XXXXX
tel.: +XXX XXX XXX XXX
e-mail: kucka@kurim.cz
<br> č.j.: MK/117510/21/OD
spis.zn.: S-MK/92096/21/OD
<br> datum: 8.11.2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy ustanovení § 77 odst.5 zákona o
<br> silničním provozu,zahájeném na základě návrhu právnické osoby Obec Jinačovice,Jinačovice 83 <,>
<br> 664 34 Kuřim,IČ 00281883,kterou na základě plné moci zastupuje ZNAKOM s.r.o <.>,IČ: 26264641 <,>
<br> sídlo: Zengrova 2694/4,Židenice,615 00 Brno (dále jen „navrhovatel“),po projednání podle
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ustanovení §
<br> 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve
<br> smyslu ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> místní úpravu provozu
<br>
<br> v k.ú.Jinačo...

Načteno

edesky.cz/d/5023128

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jinačovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz