« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - Návrh rozpočtu obce Budíškovice na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C22721112514540.pdf [0,07 MB]
Návrh rozpočtu na rok 2022
<br> Rozpočtované příjmy v CZK
<br> Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funk.pož <.>
<br> Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výděl.činnosti DPFO kapitálové výnosy
<br> Daň z příjmů právnických osob
<br> Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> Poplatek ze psů
<br> Poplatek z loterií
<br> Daň z nemovitostí
<br> Pronájem pozemků a nemovitosti
<br> Pěstební činnost
<br> Pronájem KD
<br> Pronájem bytů
<br> Vodné Manešovice
<br> Stočné
<br> Třídění odpadu EKOKOM
<br> Převody z rozpočtových účtů - rezerva COV Příjmy z prodeje pozemků
<br> Příjmy celkem
<br> 1113
<br> 1111 1112 6310 1121 1122 1211 1340 1341 1381 1511 1012 1031 3319 3612 2310 2321 3725 4134 1039
<br> 2022
<br> 2 000 000 80 000 300 000
<br> 2 500 000 500 000
<br> 5 300 000 440 000 10 000
<br> 70 000
<br> 1 500 000 100 000 200 000 10 000 100 000 20 000 230 000 100 000 140 000 200 000
<br> 13 800 000
<br> oaac Buoiškašvmi:
<br> Obecní-úřad Buršíškovice
<br> 373591 Budíškovice 13:1?
<br> OBEC auoíškewce Obecníúřad Budíškovigžž _
<br> Rozpočtované výdaje v CZK 2022 378 % „Budíškovlce 133 — Pěstební činnost 1031 1 625 000 '7 Obchod 2141 59 000 Doprava - místní komunikace 2219 110 000 Vodní hospodářství 2310 75 000 Kanalizace a ČOV 2321 1 060 000 Vodní díla v zemědělské krajině 2341 200 000 Základní školství 3113 2 880 000 Činnosti knihovnické 3314 54 000 Ostatní záležitosti kultury 3319 240 000 Zachování a obnova kulturních památek 3322 100 000 Pořízení,zachování a obnova hodnot 3326 100 000 Rozhlas a televize 3341 28 000 Ostatní záležitosti kultury - SPOZ 3399 55 000 Ostatní sportovní činnost 3419 30 000 Bytové hospodářství 3612 30 000 Veřejné osvětlení 3631 185 000 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 8 000 000 Územni rozvoj 3636 100 000 Komunální sluzby (veřejně prosp.práce) 3639 128 000 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 1 000 000 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3726 80 000 Protierozní,protipožá...

Načteno

edesky.cz/d/5023111

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz