« Najít podobné dokumenty

Obec Lidice - Zápis a usnesení z veřejného zasedání OZ Lidice č. 24/2021 konaného dne 15. 11. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lidice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a usnesení z veřejného zasedání OZ Lidice č. 24/2021 konaného dne 15. 11. 2021 (2.15 MB)
z A P 1 s č.24/2021
<br> z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne 15.11.2021 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OU Lidice
<br> Přítomni: V.Kailerová,M.Ramba,T.Skála,B.Kučera
<br> Omluveni: M.Klapalová,Ing.XXXXXX XXXXXXX MBA,I-I.Kohoutová Ověřovatelé: M.Ramba,T.Skála
<br> Zapsala: XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Zasedání zahájila starostka obce v XX:XX hodin,přečetla a doplnila program <.>
<br> 02 program schválilo <.>
<br> Program: 1) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2022 2) Projednání poptávkového řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci terasy při OÚ Lidice 3) Projednání cenových nabídek na kancelářský nábytek do prostor obecního úřadu 4) Projednání žádosti o pokácení stromu 5) Projednání žádostí o pokácení stromu 6) Zrušení Obecně závazné vyhlášky č.4/2014 Obec Lidice Obecně závazná vyhláška č.4/2014 o poplatku za komunální odpad ze dne 10.3.2014 7) Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Lidice č.1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 8) Projednání žádosti o dotaci Memento Lidice na rok 2021 9) Projednání žádostí o finanční příspěvek na mezinárodní koncert My žijeme,my nezapomínáme 10) Informace VKM týkající se nákladů na vybudování dešťové zdrže 11) Projednání havarijního stavu vodovodního řádu v objektu Zahradnictví 12) Různé — a) projednání schválení Smlouvy o obstarání věci ( Psí útulek Bouchalka) b) oznámení o plánovaném znovuotevření provozovny c) projednání cenové nabídky vánočního osvětlení
<br> AD1) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2022 Starostka obce seznámila 02 s návrhem rozpočtu na rok 2022.02 tento rozpočet projednalo a vzalo na vědomí <.>
<br> AD2) Projednání poptávkového řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci terasy při OÚ Lidice Starostka obce předložila OZ výsledek poptávkového řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci terasy při OÚ Lidice.Do poptávkového řízení se přihlásily tyto dvě firmy:
<br> 1) Ing.arch.XXXXXXXX XXXXX,V Brůdku XX,XXX XX Praha X-Třebon...

Načteno

edesky.cz/d/5023102

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lidice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz