« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022.pdf (1.27 MB)
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2022 byl sestaven na základě platné legislativy ČR vsouladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působností pro rok 2022,kterými jsou:
<br> a) restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopností regionální ekonomiky <,>
<br> b) zefektivnění vzdělávacího systému <,>
<br> 0) podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> d) zefektivnění dopravní obslužnosti,dopravni infrastruktura <,>
<br> e) rozvoj sociálních služeb <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 vychází z oživeni hospodářství ČR po pandemii COVID — 19.Je sestaven s meziročním nárůstem vlastních příjmů o 1 145 mil.Kč,tj.o 19 % a zapojením uspořených vlastních prostředků,minulých let ve výši 638 mil.Kč,takže ve výdajích umožňuje standartní zajištění kompetencí i rozvoj kraje <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2022 je navržen jako schodkový v objemu 24 966 mil.Kč:
<br> v mil.Kč Výdaje 24 966 [ Saldo: přUmy - výdaje | -1 150 |
<br> Prostř minu ' let 638 Úvěro ' rámec 2016 - 2023 627 Úvěr 2021 - 2025 610
<br> ůvěr 2017 - 2022 174 s látka istin úvěru 2011 -2014 -25 s látka 'istin úvěru 2017-2022 -150 s látka 'istin úvěrového rámce 2016—2023 -724
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2022 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungováni kraje a jím zřízených 133 příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.Kapitálový rozpočet (2 798 mil.Kč) je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (2 270 mil.Kč) <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2022 byla prioritně podpořena obnova,modernizace a udržování majetku kraje nad rámec projektů (1 215 mil.Kč) a také projekty spolufinancované z EU (1 064 mil.Kč).Kapitálové výdaje jsou navrženy ve výši 11 % celkových výdajů.Ke krytí kapitálových výdaju,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 363 mil.Kč <.>
<br> Zdroie - 24 966 mil.Kč
<br> v mil.Kč Schválen...

Načteno

edesky.cz/d/5023099

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz