« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Usnesení č. 10/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 10-2021.pdf (682.73 kB)
KLENEČ
<br> USNESENÍ č.10/2021 ZE ZASEDÁNÍZASTUPITELSTVA OBCE KLENEČ ZE DNE 22.11.2021
<br> 20 schvaluje: 1) Zapísovatele návrhu usnesení 2) Ověřovatele zápisu 3) Program zasedání ZO Kleneč 4) Rozpočtové opatření č.8/2021 5) Uzavření pracovní smlouvy s p.Moravcem V.na dobu určitou 6) 20 obce Kleneč rozhodlo o nevyužit předkupního práva,které vzniklo v souladu s ust.& 101 zákona č.183/2006 Sb <.>,7) Odkup zařízení na pozemku par.137/2 v k.ú.Kleneč od SVS 8) Odvoz bioodpadu firmou FCC BEC z pozemku par.č.226/3 v k.ú.Kleneč 9) Souhlas s vytvořením Krajinné studie/územní studie pro katastr obce Kleneč v linii trasování VRT Praha Drážďany ( koncept přílohou usnesení) v maximální výši spoluúčast obce 50 tis.Kč.20 Kleneč nesouhlasí,aby pořizovatelem studie bylo Ministerstvo dopravy a Správa železnic.10) Usnesení č.9/2021
<br> 20 bere na vědomí: a) Zprávu kontrolního výboru b) Zprávu finančního výboru 0) Zprávu pořádkového výboru d) Zprávu místostarostky e) Zpráva starosta f) Informace od p.íng.Klečky
<br> str.2
<br> 1.Uzavřít pracovní smlouvu od 1.12.2021 s p.Moravcem V.- starosta 2.Zjistit rozsah a možnost údržby na pozemcích obce — lesní porost -— zastupitelé 3.Opravit dopravní značku - VPP
<br> XXXXXX XXXXX XXXXXXXX obce Kleneč
<br> %
<br> zapsal: Švec D <.>
<br> vyvěšeno dne : 25.11.2021 sejmuto dne:
<br> ZO ukládá:
<br>.zveřejněno na internetové úřední desce : l
<br> l
<br> l
<br> l
<br> FZÚ/004 /z a.s'A/gszfx/f !./ď//a// w 4/
<br> Předběžný koncept zadání krajinné studie v linii trasování VRT Praha - Drážďany
<br> Tento krátký podklad slouží k základnímu seznámení s plánovacím nástrojem samospráv,ve kterém mohou daleko lépe uplatnit své požadavky a aspirace.Je to standardní nástroj využitelný samosprávami na západ od našich hranic,kde mluvíme o krajinném,nebo tzv.regionálním plánování.Výsledkem by měl být dokument,který by dokázal trasu VRT definovat v rámci celkového komplexního rozvoje krajiny a obcí,nejen jako liniovou inženýrskou stavbu zpracovanou dle podklad...

Načteno

edesky.cz/d/5023098

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz