« Najít podobné dokumenty

Obec Útvina - Usnesení z 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Útvina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Útvina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CCF_000597.pdf (3.36 MB)
Orb e c Ú tv i n a se sídlem Utvina 80,364 01 Toužim
<br> USNESENÍ
<br> z 33.veřejného zasedání zastupitelstva obce Útvina,č.j.949/2021,které se konalo dne 18.11.2021 od 16.00 hod.v zasedací místnosti Obecního úřadu v Útvině
<br> Jednání řídila: Ing.L.Straková
<br> Přítomni: Mgr.V.Červenka,Mgr.Z.Fedosejevová,J.Krejča,S.Krpalová DiS,M.Mikula,lng.L.Straková,M.Studnička,V.Šebek,P.Šulc
<br> Zapsala: S.Procházková
<br> Hosté: viz presenční listina
<br> 1.Schválení programu ZO schvaluje následující program zasedání :
<br>.Schválení programu
<br>.Volba ověřovatelů zápisu
<br>.Kontrola usnesení
<br>.Prodej pozemku p.č.2294/3 v k.ú.Útvina
<br>.Žádost o prodej části pozemku p.č.1019/22 v k.ú.Přílezy.Žádost o prodej části pozemku p.č.1824/13 v k.ú.Útvina.Prodej stavebního pozemku p.č.1824/38 v k.ú.Útvina
<br>.Žádosti o propachtování pozemku
<br>.Žádosti o propachtování zemědělských pozemků
<br> 10.Žádosti o pronájem pozemku
<br> 11.Žádost o finanční příspěvek
<br> 12.Odpisový plán
<br> 13.Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2022
<br> 14.Návrh rozpočtu obce na rok 2022
<br> 15.Dodatek ke smlouvě
<br> 16.Rozpočtové opatření
<br> \OOO\IO\UIJ>UJI\)——a
<br> 2.Volba ověřovatelů zápisu ZO schvaluje ověřovateli zápisu M.Studničku a P.Sulce <.>
<br> 3.Kontrola usnesení ZO konstatuje,že všechny body minulého usnesení byly splněny <.>
<br> 4.Prodej pozemku p.č.2294/3 v k.ú.Útvina _ ZO schvaluje prodej pozemku p.č.2294/3 o výměře 817 m2 vk.ú.Útvina za cenu 100,- Kč/m2 + DPH + náklady spojené s převodem
<br> 5.Žádost o prodej části pozemku p.č.1019/22 v k.ú.Přílezv ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.1019/22 o výměře cca 100 m2 v k.ú.Přílezy <.>
<br> 6.Žádost o prodej části pozemku p.č.1824/13 v k.ú.Útvina,ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.1824/13 o výměře cca 345 m2 v k.ú.Utvina <.>
<br> 7.Prodej stavebního pozemku p.č.1824/38 v k.ú.Útvina ZO revokuje usnesení č.j.666/2021/5c z 16.9.2021 a schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.1824/38 o výměře 1082 m2 v k.ú.Utvina <.>
<br> 8.Žádo...

Načteno

edesky.cz/d/5023087

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Útvina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz