« Najít podobné dokumenty

Obec Uhřičice - pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce Uhřičice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Uhřičice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánka (490.4 kB)
OBEC UHŘIČICE
<br> POZVÁNKA
<br> na 20.zasedání Zastupitelstva obce Uhřičice,které se koná ve čtvrtek 2.12.2021 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
<br> Obecní úřad Uhřičice v souladu s ustanovením Q 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o místě,době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce <.>
<br> PROGRAM: 1) Určení zapisovatele jednání,ověřovatele zápisu a schválení navrhovatele usnesení <.>
<br> 2) Schválení programu <.>
<br> 3) Zpráva o činnosti starosty obce <.>
<br> 4) Schválení podání žádosti o dotaci na MMR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova,dotační titul Rekonstrukce a přestavba veřejných budov <.>
<br> 5) Schválení podání žádosti o dotaci na MMR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova,dotačnítitul Podpora obnovy místních komunikací <.>
<br> 6) Rozpočtové opatření ke schválení Zastupitelstvem obce č.13.prosinec 2021 <.>
<br> 7) Projednání Směrnice k ochraně osobních údajů v kamerovém systému obce Uhřičice <.>
<br> 9) Projednání smlouvy o zpracování grantového projektu se společností EU LEGAL ADVISORY,s.r.o <.>
<br> 10) Projednání smlouvy o poskytování servisních služeb se společností Geomorava,s.r.o <.>
<br> 10) Diskuze <.>
<br> 11) UISerse-n'- Obec UHŘlČlCE 12) Zaver.Uhřičice 111,752 01 lC'rOOB 3 657 ' Te,/%si 223 796/
<br> V Uhřičicích dne 25.11.2021.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> XXXXXXXX XXXXXXXX starosta obce
<br> Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 25.11.2021 Sejmuto z úřední a elektronické desky dne: 2.12.2021 <,>
<br> Jméno a podpis: XXXXXXXX XXXXXXXX //ýf//,/Í /\ " Obec UHŘÍČICE
<br> Uhřičice 111,752 01 IC: 006 36 657 Tel.: 581 763 796

Načteno

edesky.cz/d/5023086

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Uhřičice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz