« Najít podobné dokumenty

Obec Krušovice - Obecně závazná vyhláška obce Krušovice č.2/2021 a č.3/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krušovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška 24.11.2021.pdf (2.65 MB)
2)
<br> 3)
<br> 4)
<br> OBEC Krušovice Zastupitelstvo obce Krušovice Obecně závazná vyhláška obce Krušovice č.2I2021 <,>
<br> o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Krušovice se na svém zasedání dne 24.11.2021 usnesením č.8 usneslo vydat na základě © 59 odst.4 zákona č.541/2020 Sb <.>,o odpadech (dále jen „zákon o odpadech"),a v souladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízeni),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): C
<br> |.1
<br> Úvodní ustanovení Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Krušovice <.>
<br> Každý je povinen odpad nebo movitou věc,které předává do obecního systému,odkládat na místa určená obci v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškoui <.>
<br> V okamžiku,kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,s výjimkou výrobků s ukončenou životností,na místě obcí k tomuto účelu určeném,stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu? <.>
<br> Stanoviště sběrných nádob je místo,kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem.Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů <.>
<br> Čl.2 Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
<br> 1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obci jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:
<br> &) Biologické odpady <,>
<br> b) Papír <,>
<br> c) Plasty včetně PE T láhvi <,>
<br> d) Sklo <,>
<br> e) Kovy <,>
<br> t) Nebezpečné odpady <,>
<br> g) Objemný odpad <,>
<br> h) Jedlé oleje a tuky <,>
<br> i) Nápojové kartony
<br> j) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),f),g),h) ai) <.>
<br> 2) Objemný odpad je takový odpad,který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být ...

Načteno

edesky.cz/d/5023080

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krušovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz