« Najít podobné dokumenty

Obec Pržno (Vsetín) - Rozpočet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na rok 2022 - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pržno (Vsetín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na rok 2022 - návrh.pdf (959.27 kB)
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Svárov 1080,Vsetín
<br> Rozpočet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na rok 2022- NÁVRH
<br> -—.-.-.<.>.—__-_.__ <.>,_.<.> _v._,<.>.<.>.<.>.7.„.„„-.*“*'ř“"“"' „,<.>.<.>,' „
<br> „m'— TP:.<.> „Zr-GZ " '
<br> níž.;"úg._w *; _.<.> _.<.> __ __ <.>,<.> :„„.<.>,„„»
<br> 93 626 000- 57 nez 100 '
<br> NEDANOVÉ PŘlíMV CELKEM 23 436 000*
<br> Neinvestiční přijaté transfery ze státního _ díl.-16 rozpočtu 285 000 285 000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 403 000' 450 000' 853 000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3.15 000' 115 000 4221 investlční přijaté transfery od obci 18 612 000'
<br> 18 612 000
<br> [ mnm včmrt nmncováni cernem J 403 000 | 34 zzz 000 | 42 043 ooo | z 006 000 | 439 700! 79 618 700 [
<br> ni.-“žně vÝoÁu-z ceucEM ' " 25 018 ooo— nenátové Wont-: CELKEM 9704 000—
<br> ?.".Í < -.<.> : kúodhvcráoh [utřehšosdnna bankovních účtech uhrazené spia'tlrv dlouhodobých přijatých
<br> [ VÝDAJE včzmt FINANCOVÁNÍ CELKEM [ 403 0001 34 722 000 | 42 043 000 z 005 000 [ 439 700" 79 618 100 * Závazné ukazatele rozpočtu
<br> SGMV - Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko,ČřB I- Čistá řeka Bečva !.etapa,Čin ll - Čistá řeka Bečva II.etapa,DSV - Destinačnl společnost Vatašsko.KOR — Zavedení strategického řízení vedoucí ke koordinovanému rozvoji území SOMV
<br> informace k návrhu rozpočtu SOMV na rok 2022 dle ustanovení 5 5 odst.3 zákona č 23/1017 sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti Jsou zveřejněny na internetových stránkách SOMV www.mikroregion-vsgtinsiro.cz <.>
<br> Návrh rozpočtu SOMV na rok 2022 bude zveřejněn všemi členy SOMV cile 5 39 zákona č.250/2000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání Rady SOMV dne 13.12.2021,zveřelnění bude trvat až do schválení rozpočtu SOMV na rok 2022 <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu SOMV na rok 2022 mohou občané členských obcí uplatnit písemně do 13.12.2021,12 hodln v kanceláři SOM...

Načteno

edesky.cz/d/5023074

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pržno (Vsetín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz