« Najít podobné dokumenty

Obec Tuhaň - NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tuhaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Image251121101557.pdf [0,63 MB]
Úřední deska: Státní veterinární správa
<br> ústřední veterinární správa !“ “WWII Státní vete riná rní správy Slezská 10017
<br> 120 00 Praha 2
<br> ililllljlljjl|||i||l||i|l||i|
<br> svspesi 3 De
<br> č.j.SVS/2021114135566
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Ústřední veterinámi správa Státní veterinární správy jako místně avěcně příslušný správní orgán podle ustanovení 548 odst.1 písm.c) zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů,s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat"),v platném znění,podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/63? ze dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 20161429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu,v platném znění.a v souladu s ustanovením š 54 odst.2 písm <.>
<br> a) a odst.3 veterinárního zákona naňzuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy —- vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy,tzv.„ptačí chřipky“) na území Ceské republiky
<br> Cl.1
<br> Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění šíření nebezpečné nákazy &) zakazuje chovat drůbež,s výjimkou běžců a holubů,pod širým nebem a na'n'zuje se umístit a držet chovanou drůbež,svýjimkou běžců a holubů,uvnitř budovy vhospodářství,ve kterémje chována,b) naňzuje podávat drůbeží vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod přístřešky,c) naňzuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby,jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádně péče o chovanou drůbež d) nařizuje chránit krmivo,stelivo a vodu používané ke krmení,stlaní a napájení drůbeže před kontaminací trusem volně žijících ptáků <.>
<br> Čl.2
<br> Všem chovatelů...

Načteno

edesky.cz/d/5023068

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tuhaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz