« Najít podobné dokumenty

Obec Havraň - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - silnice II. a III. tříd ve správním obvodu obce Most

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Havraň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška (339.2 kB)
Telefonní ústředna: +420 476 448 111 IČO: 00266094 Bankovní spojení:
<br> Identifikátor datové schránky: pffbfvy DIČ: CZ00266094 Č.ú.: 1041368359/0800
E-mail: posta@mesto-most.cz www.mesto-most.cz Fax: +420 476 448 570
<br> F_ODKPAT_046G platí od: 1.1.2020 Stránka 1 z 2
<br> MmM Z_ODKPAT_046
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
<br> NAŠE ZN.:
<br> Č.j.:
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> IP TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> MOST DNE:
<br> OSČ/138274/2021/PP-3
<br> MmM/138988/2021/OSC/PP
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> 476 702 841
<br> Petr.Plachy@mesto-most.cz
<br>
<br> 25.11.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát města Mostu,odbor správních činností,jako příslušný orgán státní správy ve věcech
<br> stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),podle § 77 odst.1 písm.c)
<br> zákona o silničním provozu a v souladu s ustanovením § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správního řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení zařízení
<br>
v místě: silnice II.a III.tříd ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Most
<br> z důvodu: zajištění oprav a údržby silnic II.a III.tříd
<br> termín: od 1.1.2022 do 31.12.2022
<br> Toto Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné
<br> vyhlášky <.>
<br> Výrobu a osazení přechodného dopravního značení bude zajišťovat majetkový správce pozemních
<br> komunikací,tj.Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,p.o <.>,Ruská 260,417 03 Dubí <,>
<br> IČO 000 80 837.Osazení bude provedeno až po nabytí účinnosti navrhovaného Opatření obecné
<...

Načteno

edesky.cz/d/5023066

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Havraň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz